art library

ห้องสมุดศิลปะ


ห้องสมุดศิลปะ ชั้น L

จัดเตรียมหนังสือและนิตยสารทางด้านศิลปะร่วมสมัย รวมทั้งสูจิบัตรนิทรรศการ เพื่อให้บริการการอ่าน และมีมุมหนังสือสำหรับเด็กเพื่อเสริมสร้างนักอ่านตัวน้อย นอกจากนี้ยังมีบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับบุคคลทั่วไปด้วย โดยเปิดบริการวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 19.30 น. ปิดบริการทุกวันจันทร์