Loading

บันทึกอาสาฯ

บันทึกอาสาฯ (The Story of Asa)

นิทรรศการภาพถ่ายและสื่อผสม ปรากฏการณ์พลังจิตอาสาในมหาอุทกภัยปี 2554

 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์อาสาฯ คนไทยช่วยน้ำท่วม มูลนิธิม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช อาสาทำหน้าที่รวบรวมเรื่องราวอันเกิดจากพลังเล็กๆ ของบรรดาอาสมัครในสถานการณ์น้ำท่วมนี้ให้เป็นจุดเริ่มต้นของบทบันทึกอันยิ่งใหญ่ของความร่วมมือที่เกิดขึ้น โดยดำเนินการจัดนิทรรศการ “บันทึกอาสาฯ” นิทรรศการภาพถ่ายและสื่อผสม ปรากฏการณ์พลังจิตอาสาในมหาอุทกภัยปี 2554 ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวเป็นการสะท้อนถึงภาพของการทำงานด้านจิตอาสา พลังจิตอาสา ของพี่น้องประชาชนไทยในเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่ผ่านมา ความร่วมมือหรือทุ่มเทของแต่ละบุคคล และองค์กร ที่สามารถช่วยเหลือสังคมยามเกิดพิบัติภัย นับเป็นปรากฏการณ์ที่ได้รับการชื่นชมไปทั่วโลก  ระหว่างวันที่ 5 มกราคม  - 19  กุมภาพันธ์ 2555
 
 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร