Loading

Good to Walk : ดีที่เดิน

bacc exhibition

Good to Walk : ดีที่เดิน

นิทรรศการออกแบบพื้นที่เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้การเดิน

 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนำเสนอนิทรรศการ Good to Walk : ดีที่เดิน นิทรรศการออกแบบพื้นที่ทางเดินระหว่างชั้น 7 ถึง 9 ของห้องนิทรรศการหลัก เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการเดินให้กับผู้ชม สร้างสรรค์โดยนักออกแบบ 5 รูปแบบ จัดแสดงระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 29 กรกฎาคม 2555
 
 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร