Loading

สมบูรณ์แบบ : นิทรรศการภาพถ่าย

สมบูรณ์แบบ : นิทรรศการภาพถ่าย
ตอนที่ 1 : 3 Women


นิทรรศการภาพถ่ายซีรีย์ส“สมบูรณ์แบบ” เป็นนิทรรศการที่นำเสนอวิถีแห่งการมองผ่านโลกของภาพถ่าย ที่เผยให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนของชีวิตในยุคร่วมสมัย และแสดงให้เห็นถึงอีกมุมของความงาม หรือแม้แต่ความบริสุทธิ์ที่หลบซ่อนอยู่ในความไม่สมบูรณ์แบบ โดยจุดมุ่งหมายของนิทรรศการนี้ คือการสร้างพื้นที่เพื่อค้นหาชั้นความหมายแห่งการมอง เพื่อสร้างความเข้าใจในการมองผ่านพื้นผิวของภาพถ่าย โดย “ 3 Women” ซึ่งเป็นนิทรรศการแรกของภาพถ่ายซีรี่ยส์นี้ เปิดมิติในความหมายของความสมบูรณ์แบบ ด้วยมุมมองที่มีต่อเพศหญิงผ่านผลงานของช่างภาพหญิง นำเสนอรายละเอียดที่สะท้อนถึงเรื่องราวของชีวิต สื่อสารความเป็นไปที่อยู่นอกเหนือกรอบของภาพ
 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร