Loading

Hear Here เสียง เสียง

Hear Here เสียง เสียง
นิทรรศการจัดวางเสียง

 
 
ในโลกที่มีจังหวะและท่วงทำนองของชีวิตที่ทับซ้อนกันเป็นมหาสมุทรของเสียงที่ยิ่งใหญ่ แต่เป็นที่น่าประหลาดใจ ว่าเรามักจะมองข้ามความสำคัญของการรับรู้เสียง ในฐานะของความงาม และความสมดุลย์ของการเป็นอยู่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความสามารถที่จะรับรู้เสียงผ่าน ความถี่ แรงสั่นสะเทือน และความเคลื่อนไหว ที่อยู่รอบตัว หากแต่ทุกวันนี้เรามักจะให้ความสำคัญต่อเสียง เมื่อเกิดร่วมมากับประสบการณ์อื่นของการรับรู้ เราดูภาพยนตร์ เราดูคอนเสิร์ต เรารับประทานอาหารพร้อมกับฟังเพลง แต่น้อยครั้งนัก ที่เราจะอยู่นิ่งๆ หลับตา และเปิดให้ประสาทสัมผัสทางเสียงของเรารับรู้ความเคลื่อนไหว และชีวิตของโลกผ่านหูและจินตนาการ
 
 

 

 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร