กิจกรรมนิทรรศการ โครงการนิทรรศการการ์ตูนและศิลปะร่วมสมัย โดย ราช เลอสรวง และเด็กชายสมบูรณ์ หอมเทียนทอง

กิจกรรมนิทรรศการ 
โครงการนิทรรศการการ์ตูนและศิลปะร่วมสมัย โดย ราช เลอสรวง  และเด็กชายสมบูรณ์ หอมเทียนทอง