Bangkok Music Forum ครั้งที่ 8 "มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่น ๆ"

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 8 "มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่น ๆ" 

 
เตรียมพบกับการเสวนาทางดนตรีในกิจกรรม Bangkok Music Forum ครั้งที่ 8 พบกับเรื่องราวชีวิตและประสบการณ์ในเส้นทางสายดนตรีของมาโนช พุฒตาล ร่วมเสวนาโดย พจนาถ พจนาพิทักษ์ และหนุ่มเมืองจันท์ พร้อมรับชมการแสดงดนตรีสดจากวง The Lamb และการเล่าเรื่องประกอบเสียงกีตาร์โดย มาโนช พุฒตาล