เด็กศิลป์@bacc 2558 ตอน “Wonderful Journey: ท่องโลกศิลปะ”

เด็กศิลป์@bacc 2558 ตอน “Wonderful Journey: ท่องโลกศิลปะ” 

 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนเด็ก ๆ มาร่วมท่องโลกศิลปะไปกับกิจกรรมสร้างสรรค์วันเด็กสไตล์หอศิลปกรุงเทพฯ