เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร “Cinema Diverse: Director's Choice”

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร “Cinema Diverse: Director's Choice”

 
 
กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกสองเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  2556 – กรกฎาคม  2557 สำหรับวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นครั้งที่สาม พบกับภาพยนตร์จากประเทศศรีลังกา Between Two World (2009) กำกับภาพยนตร์โดย วิมุกติ จายะสุนทรา และคัดสรรโดย เป็นเอก รัตนเรือง ผู้กำกับภาพยนตร์เจ้าของผลงานอย่าง เรื่องรักน้อยนิดมหาศาล นางไม้ ฝนตกขึ้นฟ้า และ ประชาธิป’ไทย