สมัครงาน

กรุณาติดต่อ ฝ่ายบุคคล สำนักงานหอศิลปฯ

โทร. 02 2146630-8 ต่อ 524

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานในตำแหน่ง

ตำแหน่ง "พนักงานต้อนรับ"

คุณสมบัติ
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 
- มีใจรักในงานบริการ
- มีความอดทน อดกลั้น
- มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำร้านค้า (bacc shop) 2 ตำแหน่ง (ชาย 1, หญิง 1)
 
คุณสมบัติ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถทำงานบริการ และตอบคำถามลูกค้าได้
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ให้ข้อมูลสินค้า และกิจกรรมภายในหอศิลปกรุงเทพฯ)
- หยุด 2 วันต่อสัปดาห์ คือ วันจันทร์ และวันอื่นๆ ในสัปดาห์อีก 1 วัน (หมุนเวียน ไม่กำหนดแน่นอน) และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- เวลางาน 10.00 - 19.00 น. หรือ 11.00 - 20.00 น. (สับเปลี่ยนหมุนเวียนตามโอกาส)
 
สมัครด้วยตนเองที่ 
ฝ่ายบุคคล สำนักงานหอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 6 
วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.
ส่งเอกสารการสมัครงานที่ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เลขที่ 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 524, 525