ห้องประชุม

 

ห้องประชุม ชั้น 4 และชั้น 5 ห้องประชุมขนาด 5X8 ม.จ ำนวน 2 ห้อง และขนาด 8X10 ม. อีก 2 ห้อง สำหรับการประชุม สัมมนา บรรยาย workshop รองรับความจุตั้งแต่ 10 - 40 คน