ลานด้านหน้าอาคาร

ลานด้านหน้าอาคาร เป็นลานอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้ง