Arts Network Exhibitions

archive

นิทรรศการเยาวชนนวัตศิลป

วันที่ : 12 กันยายน - 17 กันยายน 2560

สถานที่: ผนังโค้ง ชั้น 5

 

นิทรรศการเยาวชนนวัตศิลป โครงการพัฒณาศิลปหัตถกรรม ร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษาประเภทอุดมศึกษา Craft the Future  
โดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
 
ตัดสินการประกวดรางวัล วันที่ 15 กันยายน 2560
ณ ห้องออดิทรอเรียมชั้น 5 เวลา 10.00 - 17.00น. 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sacict