cinema

archive

พี่ครับ...สรุปจะเอายังไงครับ?

วันที่ : 08 มิถุนายน 2560

สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เวลา 13.00 - 20.30 น.

เข้าชมฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 086 349 7640, 097 296 5554
facebook.com/film.ICTSU