Loading

arts network exhibitions
archive

"เมื่อน้ำท่วมฟ้า ปลาจะกินดาว" โทษฐานที่เราหายใจร่วมกัน

วันที่ : 14 กันยายน 2559
สถานที่: ชั้น 1

เวลา 12.30 - 20.00 น.


ขอเชิญเสวนา “เมื่อน้ำท่วมฟ้า ปลาจะกินดาว” งานเปิดตัวหนังสือ สารคดีวีดิทัศน์ และนิทรรศการภาพถ่ายสิ่งแวดล้อม ปีที่ 14/2559
วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 12.30-20.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 1
 
12.30-13.00 ลงทะเบียนงานเสวนา ชมนิทรรศการภาพถ่าย พบปะแลกเปลี่ยนกับภาคีเครือข่าย วงดนตรีศิลปินพื้นบ้าน “หลืบผา” แห่งลุ่มแม่น้ำของ บรรเลงเพลงต้อนรับผู้มาร่วมงาน
 
13.00-13.30 ประธานกล่าวเปิดงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ สารคดีวีดิทัศน์ และนิทรรศการภาพถ่าย 
รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม “เมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์” ปีที่ 14/2559 โดย พิเชษฐ์ ชูรักษ์ ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ สากล ฐินะกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินรายการโดย เจษฎา จี้สละ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์
 
13.30-15.00 ปาฐกถาพิเศษ “สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและความท้าทายในอนาคต” โดยผู้นำภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 5 องค์กร
1. “คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้” สะท้อนมุมมองต่อนโยบายรัฐที่กีดกันคนออกจากป่า พร้อมเสนอทางออกและความเป็นไปได้ในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดย ภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
2. “ประชาชนคือเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ” ว่าด้วยกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดย สุรชัย ตรงงาม เลขาธิการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
3. “แม่น้ำของ...ของผองเรา” การเดินทางของแม่น้ำของ เส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงผู้คน จากสุดชายขอบประเทศสู่เมืองใหญ่ปลายน้ำ โดย ครูตี๋-นิวัฒน์ ร้อยแก้ว ผู้นำเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา
4. “เหยื่ออธรรม...จากโครงการพัฒนาของรัฐ” บทเรียนราคาแพงจากโครงการพัฒนาของรัฐที่แลกมาด้วยความเจ็บปวดของประชาชน โดย เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ผู้ประสานงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ด้านทรัพยากรแร่ กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา
5. “ปักษ์ใต้ไปทางไหน” ชำแหละแผนพัฒนาภาคใต้ภายใต้โครงการผลิตกำลังไฟฟ้าของประเทศ โดย สมบูรณ์ คำแหง เลขาธิการคณะกรรมการ ประสานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้
 
15.00-15.30 การแสดงดนตรีจากกลุ่มศิลปินพื้นบ้าน “หลืบผา” แห่งลุ่มแม่น้ำของ
 
15.30-16.30 เสวนา “เรื่องเล่าหลังเลนส์ กว่าจะเป็นปลากินดาว” แลกเปลี่ยนมุมมองกับทีมงานนักเขียน ช่างภาพ ผู้ผลิตสารคดีวีดีทัศน์ 
“เมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์” โดย วิชัย จันทวาโร ช่างภาพสารคดีอิสระ, จำนง ศรีนคร สื่อมวลชนอิสระ,โกวิท โพธิสาร สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ดำเนินรายการโดย ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล นักเขียนประจำนิตยสารสารคดี
 
16.30-17.00 ชมศิลปะการแสดง “Performance Art” บอกเล่าเรื่องราวระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม โดยศิลปิน จิตติมา ผลเสวก
 
17.00-18.00 ล้อมวงคุย “โทษฐานที่เธอและฉันเป็นคนเมือง” พลวัตของคนเมืองกับการขับเคลื่อนปัญหาสิ่งแวดล้อม
- ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
- ยศพล บุญสม ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Friends of the River
- ยรรยง บุญ-หลง สถาปนิกด้านผังเมือง
ดำเนินรายการโดย อาทิตย์ โกวิทวรางกูร นักจัดรายการวิทยุคลื่น 96.5 MHz
 
18.00-20.00 การแสดงดนตรีจากกลุ่มศิลปินพื้นบ้าน “หลืบผา” แห่งลุ่มแม่น้ำของ ชมนิทรรศการภาพถ่ายของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และพบปะแลกเปลี่ยนกับภาคีเครือข่าย
 
20.00 น. ปิดงาน

ห้องภาพ

img1img2img3

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร