Loading

performance
archive

It’s Personal : Norway – Thai Performance Art

วันที่ : 21 ธันวาคม - 22 ธันวาคม 2559
สถานที่: สตูดิโอ ชั้น 4

21 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น.
22 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 - 18.00 น.


It’s Personal เป็นการทำงานศิลปะแสดงสดร่วมกันระหว่างศิลปินหญิง 8 คนจากประเทศนอรเวย์และไทย ในประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องส่วนตัว ศิลปินเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศิลปะชุมชน ลงพื้นที่เพื่อศึกษาและเรียนรู้เรื่องราวในชุมชนที่ริมแม่น้ำโขงณอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ก่อนย้ายมาเสวนาและศิลปะแสดงสดที่เชียงใหม่ และท้ายสุดพื้นที่ทำงานของโครงการนี้ในภาคแรกคือหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
ศิลปิน:
มาริท ไดร์, ริต้า มาร์ฮาวจ์, เทเรเซ่ ลองวา, ภาวนา รีด
จิตติมา ผลเสวก, ภัทรี ฉิมนอก, สรีนา สัตถาผล, นพวรรณ สิริเวชกุล

วันเวลา สถานที่
สตูดิโอ ชั้น  4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
21 ธันวาคม 2559 14.00 –16.00  ศิลปินเสวนา
22 ธันวาคม  2559 14.00 – 18.00 ศิลปะแสดงสด
 
ติดต่อสอบถาม:
Facebook .Page. It’s Personal
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร