Loading
 
activities
archive

เสวนาสาธารณะ “ทุนไทยไปทวาย จะทำร้าย หรือ พัฒนา?"

วันที่ : 29 กันยายน 2561
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1
จัดโดย: เสมสิกขาลัย ร่วมกับ สมาคมนักสื่อสารชายขอบ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม The Mekong Butterfly สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม Greennews และ ETOs Watch


“ถ้าเราจะหลงรักทวายต้องรักด้วยสติปัญญาถ้าเราจะรักต้องไม่รักแบบผิดๆเหมือนบางคนที่รักทวายและจะสร้างอุตสาหกรรมสร้างความร่ำรวยเพื่อประโยชน์คนส่วนน้อยเพื่อคนบางกลุ่ม..." 

ประโยคหนึ่งจากอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ระหว่างการกล่าวเปิดงานหลงรักทวาย ที่หอศิลปะฯกรุงเทพ เมื่อสองปีก่อน หลังจากนั้น เรายิ่งพยายามทำความรู้จัก ทำความเข้าใจ และอยากให้คนอื่นๆ รักทวาย อย่างที่ทวายเป็น 

เสมสิกขาลัย จึงร่วมกับ สมาคมนักสื่อสารชายขอบ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม The Mekong Butterfly สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม Greennewsและ ETOs Watch จัดเวทีเสวนาสาธารณะ “ทุนไทยไปทวาย จะทำร้าย หรือ พัฒนา?"

สำรองที่นั่งได้ฟรี ที่ https://goo.gl/forms/QeMbAAt8OU39jrbZ2
สอบถามเพิ่มเติมโทร วิชัย 095 494 8540

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร