literature

archive

Bangkok Creative Writing Workshop

วันที่ : 28 เมษายน - 09 มิถุนายน 2555

สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โครงการ Bangkok Creative Writing Workshop (ค่ายเขียนงานสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร)
(อบรมทุกวันเสาร์) เวลา 10.00 - 17.00 น.
ผู้จัด หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ Bookmoby

รายละเอียดหลักสูตร
นักเรียนทุกคนเขียนเรื่องสั้นคนละหนึ่งเรื่อง ภายใต้การแนะนำปรึกษาจากวิทยากรและเพื่อนนักเรียนด้วยกัน นอกจากนั้นยังได้รับความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมในหัวข้อ 
- ศิลปะของการเขียน 
- เรื่องสั้นอเมริกันศึกษา
- เรื่องสั้นยุโรปศึกษา
- วรรณกรรมไทยร่วมสมัย
- ศิลปะของงานสารคดี
- ปรัชญาในวรรณกรรม

 
คุมค่ายทุกครั้งโดย
- ปราบดา หยุ่น และกิตติพล สรัคคานนท์
วิทยากรรับเชิญ
- วินทร์ เลียววาริณ
- ซะการีย์ยา อมตยา
- อุทิศ เหมะมูล
- วาด รวี
- วรพจน์ พันธุ์พงศ์
- ธเนศ วงศ์ยานนาวา
 
เชิญชวนผู้สนใจที่รักการเขียนวรรณกรรมสร้างสรรค์ เข้าร่วมการออบรมในโครงการ Bangkok Creative Writing 
 
โดยส่งงานเขียนของคุณเอง เป็นเรื่องแต่ง ไม่กำหนดเนื้อหา ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษA4 พร้อมประวัติส่วนตัวและเบอร์ติดต่อกลับ 
มาให้เราที่อีเมล bcww2012@gmail.com ภายในวันที่ 15 เมษายน 2555
 
*ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ในวันที่ 20 เมษายน 2555*
**ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอยรม
 
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02214 6630-8 ต่อ 530

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ“Bangkok Creative Writing Workshop ค่ายงานเขียนสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร”
โดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและ Bookmoby
ณ ห้องอบรม ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน , 5 , 12 , 19 , 26 พฤษภาคม , 2 และ 9 มิถุนายน 2555
เวลา 10.00 – 17.00 น.
 
1. พาขวัญ ปัญญาโตนะ 
2. สิรี จิตตรีกวีผล 
3. ณัฐนิช เศรษฐสกล 
4. พุทธิพงศ์ อึงคนึงเวช
5. มัธวรรณศ์ สุจริตธนารักษ์ 
6. จิดาภา บางนาชาด
7. ฆนาธร ขาวสนิท
8. อาริยา เทพรังสิมันต์กุล
9. วิภาวี ศรีฟ้า 
10. ธนาคาร จันทิมา
11. กศกนก อ่างเหล็ก 
12. ธมลวรรณ บรรจงเกลี้ยง
13. นรวีร์ สังข์เผือก
14. พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู
15. กานน นุชดอนไผ่
16. เจษฎ์ เลิศเจียมรัตน์
17. ณวรา หิรัญกาญจน์
18. นิภาภรณ์ แสงสว่าง 
19. อริสา แสงเป่า 
20. ตติยาภรณ์ เกสรทอง