music

archive

CELVIANO CONCERT

วันที่ : 21 มิถุนายน 2560

สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เวลา 19.00 น.

ครั้งแรกของประเทศไทย ที่ท่านจะได้พบกับการแสดง Piano Concerto เต็มรูปแบบ โดยใช้เปียโนเพียงหลังเดียวเท่านั้น

สำรองที่นั่งได้ที่ : facebook.com/thaicasiomusic