main exhibition 789

archive

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 “ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์” (ขยายเวลาจัดแสดง)

วันที่ : 06 เมษายน - 16 กรกฎาคม 2560

สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6  "ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์" โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำเสนอผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อผสม ในรูปแบบเหมือนจริง ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีจำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล 21 ชิ้นและผลงานร่วมแสดง 40 ชิ้น รวมจำนวนผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการทั้งสิ้น 61 ชิ้นงาน
 
นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 จะจัดแสดง ณ ห้องแสดงงานชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน - 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 - 21.00 น.
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ  0-2422-2092 (ปิดวันจันทร์)