Loading

Party Artist # 6 ศิลปะสังสรรค์ กวีสโมสร

วันที่ : 26 ก.ย. 2558

LNWshop 2015 Fight for Dream

วันที่ : 20 ก.ย. 2558

กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ “D.I.Y. เราทำได้ : หนังสือนิทานเด็กทำมือกับหุ่นพับกระดาษ”

วันที่ : 19 ก.ย. 2558

กิจกรรมอบรม นักวิจารณ์วรรณกรรม "จับเข่าคุยกัน วันแห่งการวิจารณ์" นำโดย ไพลิน รุ้งรัตน์

วันที่ : 13 ก.ย. 2558

รําลึก 25 ปี สืบ นาคะเสถียร

วันที่ : 04 ก.ย. - 06 ก.ย. 2558

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ นิทานเรื่อง “ถุงฝัน”

วันที่ : 29 ส.ค. 2558

Party Artist # 5 ศิลปะสังสรรค์ กวีสโมสร

วันที่ : 29 ส.ค. 2558

อังคารรำลึก 3 ปี กวีจากไป

วันที่ : 25 ส.ค. 2558

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ นิทานเรื่อง "สิงโตขนฟูกับเขตหวงห้าม"

วันที่ : 25 ก.ค. 2558

Party Artist # 4 ศิลปะสังสรรค์ กวีสโมสร

วันที่ : 25 ก.ค. 2558

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ "Short Science Film"

วันที่ : 14 ก.ค. 2558

SACICT Craft Trend 2016

วันที่ : 08 ก.ค. 2558

งานเปิดตัวหนังสือ "ร้อยมือร่วม รวมใจปั้น ฝันเป็นจริง" บนเส้นทางการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ : 08 ก.ค. 2558

27 ปี พันธุ์หมาบ้า

วันที่ : 05 ก.ค. 2558

กิจกรรม Workshop PTT COMIC CONTEST ปีที่ 5

วันที่ : 04 ก.ค. 2558
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร