Loading

งานแถลงข่าว โครงการ MC SMART ปีที่ 2

วันที่ : 17 ส.ค. 2559

ประวัติศาสตร์มีชีวิต 71 ปี วันสันติภาพไทย

วันที่ : 16 ส.ค. 2559

Party Artist # 10 ศิลปะสังสรรค์ กวีสโมสร

วันที่ : 25 มิ.ย. 2559

ผู้ใหญ่จำทำอย่างไรเมื่อเห็นภาพ "ทางเท้า" ของหนู

วันที่ : 02 มิ.ย. 2559

Graduation Project TAFTION3 : THE ECCENTRIC

วันที่ : 29 พ.ค. 2559

Graduation Fashion Show

วันที่ : 25 พ.ค. 2559

งานแถลงข่าว โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 10 "Perfect Ten: Playful & Luxury Design"

วันที่ : 18 พ.ค. 2559

เวทีสาธารณะ...ลุกขึ้นเปลี่ยนสังคมไทยให้เท่าเทียม: พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

วันที่ : 17 พ.ค. 2559

กิจกรรมอ่านบทกวีรำลึกคารวะ จิตร ภูมิศักดิ์ 50 ปีการจากไป

วันที่ : 15 พ.ค. 2559

ใจฟ้า คอนเสิร์ตเพื่อผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ

วันที่ : 30 เม.ย. 2559

Party Artist # 9 ศิลปะสังสรรค์ กวีสโมสร

วันที่ : 30 เม.ย. 2559

กิจกรรมงานวันอนามัยโลก 2559 ร่วมพลังพิชิตเบาหวาน

วันที่ : 07 เม.ย. 2559

งานแสดงภาพและงานประมูลภาพ Art Changes the World พลังศิลป์เปลี่ยนโลก

วันที่ : 27 มี.ค. 2559

การประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 4

วันที่ : 25 มี.ค. 2559

Fujifilm X Photographer Thailand ครั้งที่ 2

วันที่ : 13 มี.ค. 2559
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร