Loading

Pixel

วันที่ : 24 เม.ย. - 29 เม.ย. 2561

นิทรรศการ จากนอกสู่ใน

วันที่ : 24 เม.ย. - 13 พ.ค. 2561

นิทรรศการเอเชี่ยนอาร์ทติส ประจำปีของประเทศไทย ครั้งที่ 1

วันที่ : 17 เม.ย. - 22 เม.ย. 2561

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย บางกอกหลอกชั้น

วันที่ : 04 เม.ย. - 22 เม.ย. 2561

นิทรรศการภาพวาด "ย่านเก่า ... เล่าเรื่อง ... รถไฟไทย"

วันที่ : 03 เม.ย. - 22 เม.ย. 2561

นิทรรศการ ‘Side Reel ร่อนเรื่อง’

วันที่ : 11 มี.ค. - 25 มี.ค. 2561

นิทรรศการภาพถ่าย RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 (ขยายเวลา)

วันที่ : 27 ก.พ. - 22 เม.ย. 2561

นิทรรศการโครงการศิลปะวาดภาพ เยาวชนรวมพลัง สร้างไทย 4.0

วันที่ : 13 ก.พ. - 17 ก.พ. 2561

นิทรรศการภาพถ่ายการเดินทาง Exodus-Déjà Vu in Bangkok

วันที่ : 06 ก.พ. - 18 ก.พ. 2561

นิทรรศการ จากมือที่เปื้อนบาป สู่มือที่ปั้นบุญ ครั้งที่ 3

วันที่ : 06 ก.พ. - 11 ก.พ. 2561

​​​​​​​นิทรรศการ Trùngmù – endless, sightless

วันที่ : 02 ก.พ. - 28 ก.พ. 2561

การเสวนาหัวข้อ“ศิลปวัฒนธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญ4.0

วันที่ : 02 ก.พ. 2561

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561

วันที่ : 27 ม.ค. - 04 ก.พ. 2561

นิทรรศการ ประกวดวาดรูป "ตามหาปิกัสโซ่น้อย"

วันที่ : 23 ม.ค. - 04 ก.พ. 2561

นิทรรศการ “ขออากาศดีคืนมา”

วันที่ : 16 ม.ค. - 28 ม.ค. 2561
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร