Loading

ฉายภาพยนตร์ไทยคลาสสิกเรื่อง “โรงแรมนรก”

วันที่ : 17 ส.ค. 2553

เทศกาลภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษานานาชาติ กรุงเทพ ครั้งที่1

วันที่ : 13 ก.ค. - 18 ก.ค. 2553

หนังสั้นมาราธอน

วันที่ : 01 ก.ค. - 01 ส.ค. 2553

"กางจอสิบเจ็ด ลูกเป็ดขี้เหร่"

วันที่ : 12 มิ.ย. - 13 มิ.ย. 2553

เทศกาลหนังธิเบต

วันที่ : 16 ก.พ. - 19 ก.พ. 2553

ภาพยนตร์สั้นและอนิเมชันชั้นดีจากเยอรมนี

วันที่ : 20 ม.ค. - 27 ม.ค. 2553
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร