Loading

พี่ครับ...ผม "ร่วง"

วันที่ : 04 เม.ย. - 07 เม.ย. 2556

เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา ครั้งที่ 3

วันที่ : 02 เม.ย. - 07 เม.ย. 2556

เส้นทางอุทกภัย

วันที่ : 28 ก.พ. 2556

เทศกาลภาพยนตร์เนเธอร์แลนด์ ประเทศไทย

วันที่ : 21 พ.ย. - 23 พ.ย. 2555

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 16

วันที่ : 16 ส.ค. - 26 ส.ค. 2555

เทศกาลภาพยนตร์นักเรียน นักศึกษานานาชาติ กรุงเทพ ครั้งที่ 3

วันที่ : 10 ก.ค. - 15 ก.ค. 2555

bacc cinema ภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse

วันที่ : 24 มิ.ย. - 15 ธ.ค. 2555

งานหนังสั้นมาราธอน ครั้งที่ 16

วันที่ : 19 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2555

กางจอ 1/9

วันที่ : 16 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 2555

'36'

วันที่ : 16 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 2555

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)จัดฉายหนัง ประจำเดือนมิถุนายน 2555

วันที่ : 05 มิ.ย. - 14 มิ.ย. 2555

เทศกาลภาพยนตร์สหภาพยุโรป 2012

วันที่ : 31 พ.ค. - 10 มิ.ย. 2555

เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์

วันที่ : 22 พ.ค. - 27 พ.ค. 2555

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)จัดฉายหนัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2555

วันที่ : 01 พ.ค. - 31 พ.ค. 2555

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)จัดฉายหนัง ประจำเดือนเมษายน 2555

วันที่ : 10 เม.ย. - 26 เม.ย. 2555
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร