Loading

กิจกรรมประกวดวงดนตรีคนตาบอด เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ : 05 พ.ย. 2553

“สาวิตรี” และ “DEATH AND THE MAIDEN” ( ยกเลิกการจัดแสดง)

วันที่ : 02 พ.ย. - 03 พ.ย. 2553

คอนเสริต์ เสียงเพลง รวมใจ คาราวานคนรุ่นใหม่ ช่วยภัยนำท่วม

วันที่ : 02 พ.ย. - 06 พ.ย. 2553

คอนเสิร์ตแจ๊ส Ignasi Terraza Jazz Trio

วันที่ : 14 ต.ค. 2553

คอนเสิร์ต “เราจะต้องกลับมารักกัน...เหมือนเดิม Together We Can”

วันที่ : 10 ต.ค. 2553

การแข่งขันเปียโน Trinity Guildhall ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553

วันที่ : 09 ต.ค. - 16 ต.ค. 2553

การแสดงดนตรี เดี่ยวเชลโล โดย อาจารย์อภิชัย เลี่ยมทอง

วันที่ : 03 ต.ค. 2553

Jazz Up Bangkok Festival

วันที่ : 01 ต.ค. - 03 ต.ค. 2553

อวตาร ทวาทศ 7

วันที่ : 26 ก.ย. 2553

รวมพลคนรักดนตรี

วันที่ : 25 ก.ย. 2553

INTRODUCING THE SYMPHONY PART ONE

วันที่ : 26 ส.ค. 2553

ดนตรี กวี ศิลปะ เพื่อเด็ก เยาวชน คนหนุ่มสาว ก้าวไกลยาเสพติด "ความรักมีพลัง"

วันที่ : 31 ก.ค. 2553

คอนเสิร์ตครบรอบ 5 ปี ฟลู้ทอองซอมเบิ้ล เสียงนานาชาติ

วันที่ : 28 ก.ค. 2553

ดนตรี กวี เรื่องเล่า ตอน "สันติภาพแบบชิว ชิว"

วันที่ : 18 ก.ค. 2553

“เพลงประชาชน ดนตรี กวี เรื่องเล่า”

วันที่ : 02 เม.ย. - 31 ก.ค. 2553
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร