Loading

bacc e-archive

What is not visible is not invisible : Selection from the 23 French Regional Collections of Contemporary Art (FRAC) - Master Lecture : ปรัชญา พิณทอง

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

What is not visible is not invisible : Selection from the 23 French Regional Collections of Contemporary Art (FRAC) - Master Lecture : ปรัชญา พิณทอง01EXH-02-2017-01-DOC-02-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-02-2017-01-DOC-02

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

What is not visible is not invisible : Selection from the 23 French Regional Collections of Contemporary Art (FRAC) - Master Lecture : ปรัชญา พิณทอง

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

27-12-2017

ศิลปน

ปรัชญา พิณทอง

ภัณฑารักษ์

จิตติ เกษมกิจวัฒนา

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions, education

ประเภทของกิจกรรม

Lectures

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

ปรัชญา พิณทอง: ได้รับปริญญาศิลปบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากร จากนั้นจึงเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทกับศาสตราจารย์ Tobias Rehberger ที่สถาบัน Städelschule (Staatliche Hochschule für Bildende Künste) ที่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt am Main) ประเทศเยอรมนี ปรัชญามีผลงานแสดงเดี่ยวและกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ Who will guard the guards themselves? (gb agency, ปารีส/ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2558); A piece that nobody needs (Lothringer13_halle, มิวนิก, 2556); Broken Hill (Chisenhale Gallery, ลอนดอน, 2556); Pratchaya Phinthong (gb agency, ปารีส, 2555); Sleeping Sickness (Biennale d’Art Contemporain, La Criée, Centre d’Art Contemporain Rennes, เรนส์ ประเทศฝรั่งเศส, 2555) ปัจจุบันปรัชญาอาศัยและทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 15 กรกฎาคม 2560
สถานที่: ห้อง Friends of BACC ชั้น 6
Master Lecture : ปรัชญา พิณทอง ส่วนหนึ่งของนิทรรศการ"What is not visible is not invisible: Selection from the 23 French Regional Collections of Contemporary Art (FRAC)” บรรยาย Master Lecture โดย ปรัชญา พิณทอง หนึ่งในศิลปินไทยสำคัญ 2 ท่านผู้มีผลงานอยู่ในคอลเล็กชั่นงานศิลปะร่วมสมัยระดับภูมิภาคของฝรั่งเศส กิจกรรมการบรรยายครั้งนี้ เป็นการพูดคุยถึงเบื้องหลังผลงานที่ผ่านมา ความคิดและกระบวนการทำงาน ประสบการณ์ โดยส่วนหนึ่งของการบรรยายเป็นการร่วมพูดคุยระหว่างศิลปินและภัณฑารักษ์รับเชิญ จิตติ เกษมกิจวัฒนา ในเนื้อหาและประเด็นแลกเปลี่ยนทัศนะต่องานและศิลปะร่วมสมัย

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

จิตติ เกษมกิจวัฒนา: ศิลปินและภัณฑารักษ์ พำนักอยู่ในกรุงเทพฯ จิตติ เกษมกิจวัฒนามีความสนใจอย่างต่อเนื่องในความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติการ ศิลปะการจัดวาง และการเปลี่ยนผ่านความคิดข้ามพรมแดนเครือข่ายต่างๆ ในการทำงานที่ผ่านมาของเขามักอยู่ในโครงการอิสระเช่น About Studio/About Cafe ในฐานะภัณฑารักษ์ (พ.ศ. 2540-42) และ Messy Shop/Project Space ในบทบาทผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการร่วมกับปรัชญา พิณทอง (พ.ศ. 2554-58) ปัจจุบันเขาเป็นภัณฑารักษ์พำนักที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ชะอำ และหอวชิราวุธานุสรณ์ กรุงเทพฯ

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมการศึกษา

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

TH/EN

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

หมายเหตุ

กิจกรรมMaster Lecture : ปรัชญา พิณทอง เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ"What is not visible is not invisible
หน้าประชาสัมพันธ์ : Master Lecture : ปรัชญา พิณทอง

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

Master Lecture

การระบุคําสําคัญ

การบรรยาย, ศิลปะ, ศิลปะร่วมสมัย

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร