Loading

bacc e-archive

Press Relaese - กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ฟ้า: แรงบันดาลใจจากพ่อ - Childern’s workshop สมุดบันทึกโลก :ดิน น้ำ ป่า ฟ้า

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

Press Relaese - กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ฟ้า: แรงบันดาลใจจากพ่อ - Childern’s workshop สมุดบันทึกโลก :ดิน น้ำ ป่า ฟ้า01EXH-01-2017-09-DOC-02-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2017-09-DOC-02

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

Press Relaese - กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ฟ้า: แรงบันดาลใจจากพ่อ - Childern’s workshop สมุดบันทึกโลก :ดิน น้ำ ป่า ฟ้า

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

27-12-2017

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions, education

ประเภทของกิจกรรม

workshop & training

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 01 ตุลาคม - 08 ตุลาคม 2560
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลักชั้น 7
Childern’s workshop สมุดบันทึกโลก :ดิน น้ำ ป่า ฟ้า: บทสนทนาสำคัญที่ได้รับการถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะภายในนิทรรศการ มาสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมศิลปะปฏิบัติ เยาวชนจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการลงมือทำ โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความเกี่ยวพัน สอดคล้อง และอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติ เป้าหมายเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนช่วยกันดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

วิทยากรกิจกรรม: คุณคฑา มหากายี
วิทยากรกิจกรรม
คุณคฑา มหากายี : นักคิด นักอนุรักษ์ นักศิลปะ และคุณครู ที่มีแนวคิดและการทำงานเพื่อการเรียนรู้ชีวิตที่มีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ เป็นที่รู้จักจากการทำมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์องค์กรที่ได้ชื่อว่าทำงานปลูกฝังความคิดและความรักที่มีต่อธรรมชาติให้กับเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเป็นเจ้าของโรงแรมพระนครนอนเล่น โรงแรมเล็กๆ ย่านบางขุนพรมที่มีนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมการศึกษา

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

นิทรรศการดิน น้ำ ป่า ฟ้า: แรงบันดาลใจจากพ่อ นิทรรศการศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่นำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของในหลวง ร.9 มาถ่ายทอดและสื่อสารเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกคน เพื่อนำไปสู่การตระหนักถึงคุณค่าและการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินชีวิต

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

TH

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

หมายเหตุ

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ฟ้า: แรงบันดาลใจจากพ่อ
หน้าประชาสัมพันธ์ : Childern’s workshop สมุดบันทึกโลก :ดิน น้ำ ป่า ฟ้า

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะ

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com