Loading

bacc e-archive

กิจกรรมเสวนา About Art Book ตอน Understanding Comics: the Invisible Art

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

กิจกรรมเสวนา About Art Book ตอน Understanding Comics: the Invisible Art01EDC-10-2017-05-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EDC-10-2017-05-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

กิจกรรมเสวนา About Art Book ตอน Understanding Comics: the Invisible Art

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

01-01-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

education

ประเภทของกิจกรรม

Meeting & Seminars

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

นิตยสาร art4d และภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 10 มีนาคม 2560
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
การเสวนานี้เป็นการพูดคุยและแบ่งปันเรื่องราวที่ได้จากหนังสือชื่อ Understanding Comics: the Invisible Art ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวการถือกำเนิดของคอมิคส์บนโลกนี้ อีกทั้งยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของคอมิคส์ต่อมนุษย์โลก และด้วยลีลาการถ่ายทอดเรื่องราวแบบคอมิคส์แท้ ๆ ในหนังสือเล่มนี้ของ Scott McCloud ทำให้หนังสือเล่มนี้สมควรได้รับความสนใจและเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นอย่างยิ่ง การเสวนาครั้งนี้ได้เชิญผู้แปล คือ คุณชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์ มาเป็นผู้ถ่ายทอดความคิดของ Scott ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ และยังได้รับเกียรติจากคุณประธาน ธีระธาดา บรรณาธิการบริหารนิตยสาร art4d มาเป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ยังได้เชิญนักวาดการ์ตูนที่เปี่ยมล้นด้วยประสบการณ์การวาดการ์ตูนอย่างคุณทรงศีล ทิวสมบุญมาร่วมเสวนา

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

วิทยากรโดย คุณชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์ และคุณทรงศีล ทิวสมบุญ
ดำเนินรายการโดย คุณประธาน ธีระธาดา

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมการศึกษา

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

TH/EN

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Seriesder


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร