Loading

bacc e-archive

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Curator Tour

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Curator Tourกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Curator Tourกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Curator Tourกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Curator Tourกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Curator Tourกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Curator Tourกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Curator Tourกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Curator Tourกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Curator Tourกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Curator Tourกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Curator Tour

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2016-11-IMG-06

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” : กิจกรรม : Curator Tour

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

11-01-2018

ภัณฑารักษ์

พิชญา ศุภวานิช

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2016

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions, education

ประเภทของกิจกรรม

Gallery Tours

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

11 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ ผลงานประติมากรรมเชิงปฏิบัติของศิลปินระดับโลก แอร์วิน วูร์ม นำเสนอปรัชญาอันลึกซึ้งด้วยวิถีแบบสันทนาการ มีศูนย์กลางอยู่ที่ผู้ชมให้ได้สำรวจตัวตนด้วยความสนุกสนานและน่าขบขัน และในขณะเดียวกันสร้างกระบวนการสะท้อนกลับให้ได้วิเคราะห์และวิพากษ์ตนได้อย่างเคร่งเครียด จุดประสงค์ของนิทรรศการคือการนำเสนอผลงานศิลปะและศิลปินคนสำคัญผู้มีประวัติศาสตร์การทำงานในการสำรวจความเป็นไปได้ทางศิลปะบนระนาบอันหลากหลายทางความคิดทั้งในตัวตนและสภาวะความจริงในสังคมร่วมสมัย

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

วันที่จัดกิจกรรม: วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่: ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY : กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ”

การระบุชื่อเฉพาะ

Curator Tour

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ประติมากรรม, ปรัชญา

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร