Loading

bacc e-archive

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Artist Forum #2 : “เพศกำหนดงานศิลปะ หรืองานศิลปะกำหนดเพศ”

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Artist Forum #2 : “เพศกำหนดงานศิลปะ หรืองานศิลปะกำหนดเพศ”กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Artist Forum #2 : “เพศกำหนดงานศิลปะ หรืองานศิลปะกำหนดเพศ”กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Artist Forum #2 : “เพศกำหนดงานศิลปะ หรืองานศิลปะกำหนดเพศ”กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Artist Forum #2 : “เพศกำหนดงานศิลปะ หรืองานศิลปะกำหนดเพศ”กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Artist Forum #2 : “เพศกำหนดงานศิลปะ หรืองานศิลปะกำหนดเพศ”กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Artist Forum #2 : “เพศกำหนดงานศิลปะ หรืองานศิลปะกำหนดเพศ”กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Artist Forum #2 : “เพศกำหนดงานศิลปะ หรืองานศิลปะกำหนดเพศ”กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Artist Forum #2 : “เพศกำหนดงานศิลปะ หรืองานศิลปะกำหนดเพศ”กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Artist Forum #2 : “เพศกำหนดงานศิลปะ หรืองานศิลปะกำหนดเพศ”กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Artist Forum #2 : “เพศกำหนดงานศิลปะ หรืองานศิลปะกำหนดเพศ”กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Artist Forum #2 : “เพศกำหนดงานศิลปะ หรืองานศิลปะกำหนดเพศ”กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Artist Forum #2 : “เพศกำหนดงานศิลปะ หรืองานศิลปะกำหนดเพศ”กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Artist Forum #2 : “เพศกำหนดงานศิลปะ หรืองานศิลปะกำหนดเพศ”กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Artist Forum #2 : “เพศกำหนดงานศิลปะ หรืองานศิลปะกำหนดเพศ”กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Artist Forum #2 : “เพศกำหนดงานศิลปะ หรืองานศิลปะกำหนดเพศ”กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Artist Forum #2 : “เพศกำหนดงานศิลปะ หรืองานศิลปะกำหนดเพศ”

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2016-03-IMG-03

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Artist Forum #2 : “เพศกำหนดงานศิลปะ หรืองานศิลปะกำหนดเพศ”

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

11-01-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2016

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions, education

ประเภทของกิจกรรม

Lectures

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

16 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

กระทรวงวัฒนธรรม

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครม, หอศิลป์ซาทชิ, บริษัท พรูเดนเชียลประกันชีวิต จำกัด และพาราลเลล คอนเทมโพรารี่ อาร์ต

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

เกี่ยวกับศิลปิน
กวิตา วัฒนะชยังกูร
ชื่อผลงาน : ตาชั่ง, คั้น (2558), โกยผง, ผ้า (2557), ไสน้ำแข็ง, กรอกน้ำ (2556) ผลงานของกวิตา เชื่อมโยงการแสดง สื่อและการเคลื่อนไหวของร่างกายเข้าด้วยกัน วีดิทัศน์และภาพถ่ายของเธอแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดทางร่างกายและจิตใจ เธอใช้ร่างกายของตนเองเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะโดยอ้างอิงจากภาพวาดทางประวัติศาสตร์ของชีวิตผู้หญิงที่อยู่ภายในบ้าน ในผลงานชื่อชุด “The Carrying Pole” เธอได้ใช้ตัวเองเป็นไม้หาบในการเดินทางเพื่อข้ามผ่านข้อจำกัดของความเป็นผู้หญิง
โฆษิต จันทรทิพย์
ชื่อผลงาน : ลิลลี่ โอวารี่ (วันแห่งความรัก 2537) โฆษิตได้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในปี 2546 ให้ไปศึกษาที่ Academy of Media Arts เมืองโคโลญจน์ และ Academy of Visual Art เมืองไลป์ซิก ผลงานที่เขาได้สร้างสรรค์หลังจากนั้น ได้แก่ ภาพวาด ภาพเขียน การแสดง ศิลปะจัดวาง วีดิทัศน์ ศิลปะแนวคอมพิวเตอร์ภาพนิ่ง และภาพยนตร์ หัวข้อที่เขาสนใจ ได้แก่ ความหมายของความรักและความปรารถนาซึ่งอยู่เหนือเชื้อชาติและศาสนา
นพไชย อังควัฒนะพงษ์
ชื่อผลงาน : Modern Love 1 (2539), ส่วนหนึ่งของ rak-lhong 1 (2555) นพไชยเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ด้วยการนำเสนอผลงานจากวัสดุสำเร็จรูป ซึ่งคงความงามและสื่อถึงข้อบกพร่องเฉพาะบุคคลที่คลุมเครือ หลังจากที่เขาได้พำนักอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 14 ปี แล้วกลับมาประเทศไทย เมื่อปี 2537 และได้เข้าร่วมกับกลุ่มศิลปินนิรนาม ชื่อ “Nuts Society” ในการใช้ศิลปะกระตุ้นให้เกิดคุณธรรมและความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในสังคม ผลงานศิลปะจัดวางชิ้นใหม่ของเขาได้เนรมิตวัตถุสิ่งของทั่วไปในชีวิตประจำวันและแสงไฟนีออน ให้กลายเป็นประสบการณ์อันน่าอัศจรรย์และตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้ชม
ปวีณา รักษ์ศาสนา
ชื่อผลงาน : จินตภาพแห่งชีวิต หมายเลข 1, จินตภาพแห่งชีวิต หมายเลข 2, กาลครั้งหนึ่งที่ไหนสักแห่ง....., ฉันอยากจะเป็น....., จินตภาพแห่งชีวิต หมายเลข 3 (2558), คู่รัก, ฝัน......., ราชินี (2557) ปวีณาเป็นศิลปินรุ่นใหม่ชาวมุสลิม ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ในประเทศอิตาลี เธอนำเสนอภาพเก้าอี้ ผ่านการเย็บ ตัด และปะผ้าอย่างซับซ้อน เป็นสื่อสัญลักษณ์แทนตัวเธอและคนคุ้นเคย เพื่อบอกเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตของตนเอง เช่น ภาพของเก้าอี้ตัวหนึ่งที่กำลังล้ม บนฉากหลังที่ทำจากผ้าพันแผล สื่อถึงความอ่อนแอทางจิตใจ และความล้มเหลวที่จะยืนหยัดอยู่ได้

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 11 มิถุนายน 2559
สถานที่: ณ เอนกประสงค์ชั้น 1
นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย ไทยเนตร จาก 23 ศิลปินทีศิลปินหญิงทั้งหมด 5 คน แต่ละคนมีลักษณะงานและการใช้สื่อที่แตกต่างกัน โดยกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Artist Forum ครั้งที่สอง "เพศกำหนดงานศิลปะ หรืองานศิลปะกำหนดเพศ” เชิญศิลปินในนิทรรศการทั้งชายและหญิง “กวิตา วัฒนชยังกูร” ศิลปินหญิงที่วัดสมรรถภาพร่างกายตัวเองกับกิจวัตรงานบ้าน เช่น กวาดบ้าน คั้นน้ำส้ม หรือยกของหนัก “โฆษิต จันทรทิพย์” ผลงานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงในการแต่งงาน โดยมีทะเบียนสมรส ตุ๊กตายาง และถุงยางอนามัยเป็นศิลปะรูปแบบจัดวาง “นพไชย อังควัฒนะพงษ์” ผลงาน Modern Love 1 ศิลปะจัดวางของหม้อหุงข้าวหลากหลายขนาด และ “ปวีณา รักษ์ศาสนา” มุสลิมผู้หญิง ที่ใช้เทคนิคการปักเย็บรูปเก้าอี้ หรือประกอบผ้าหลายชิ้นเป็นพื้นหลัง ความพิเศษในการพูดคุยครั้งนี้จะใช้การล้อมวงคุย โดยศิลปิน 4 ท่าน จากนิทรรศการ Thailand Eye กวิตา วัฒนะชยังกูร โฆษิต จันทรทิพย์ นพไชย อังควัฒนะพงษ์ และปวีณา รักษ์ศาสนา ร่วมวงสนทนากับกลุ่มหลากหลายทางเพศอาชีพอื่นๆ เช่น เช่น นักข่าว นักศิลปะบำบัด และช่างภาพ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิด

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

การบรรยายโดย
1. กวิตา วัฒนะชยังกูร
2. โฆษิต จันทรทิพย์
3. นพไชย อังควัฒนะพงษ์
4. ปวีณา รักษ์ศาสนา
ผู้ดำเนินรายการ: อโนพร เครือแตง

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

หมายเหตุ

เกี่ยวกับวิทยากร:
อโนพร เครือแตง
บรรณาธิการ นักเขียน ที่ปรึกษา วิทยากรและอีกหลากหลายบทบาทที่คุณอโนพรทำงานในสาย LGBT เพื่อให้คนส่วนมากเข้าใจถึงความหลากหลายทางเพศหรือเพศวิถีที่มีความแตกต่าง และคุณอโนพรยังเป็นกระบวนกรจัดกระบวนการการพูดคุยกันในวงของผู้ที่มีความหลากหลายในลักษณะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้คำแนะนำ

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY : กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร”

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

Artist Forum

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะ, อินสตอลเลชัน (ศิลปกรรม)

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com