Loading

bacc e-archive

เทศกาลโฟโต้ บางกอก 2015 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติ

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

เทศกาลโฟโต้ บางกอก 2015 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติเทศกาลโฟโต้ บางกอก 2015 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติเทศกาลโฟโต้ บางกอก 2015 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติเทศกาลโฟโต้ บางกอก 2015 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติเทศกาลโฟโต้ บางกอก 2015 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติเทศกาลโฟโต้ บางกอก 2015 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติเทศกาลโฟโต้ บางกอก 2015 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติเทศกาลโฟโต้ บางกอก 2015 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติเทศกาลโฟโต้ บางกอก 2015 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติเทศกาลโฟโต้ บางกอก 2015 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติเทศกาลโฟโต้ บางกอก 2015 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติเทศกาลโฟโต้ บางกอก 2015 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติเทศกาลโฟโต้ บางกอก 2015 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติเทศกาลโฟโต้ บางกอก 2015 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติเทศกาลโฟโต้ บางกอก 2015 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติเทศกาลโฟโต้ บางกอก 2015 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติ

รหัสเอกสาร

01EXH-02-2015-04-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

เทศกาลโฟโต้ บางกอก 2015 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติ

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

16-01-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2015

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

special exhibitions

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

16 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

โฟโต้บางกอก

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

โฟโต้บางกอก 2015 คือเทศกาลภาพถ่าย ที่คำนึงถึงการเติบโตของชุมชนภาพถ่าย และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย เป็นการรวบรวมศักยภาพความรู้ด้านภาพถ่ายออกมาใช้อย่างเต็มที่โดยการนำเสนอความรู้ แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และจัดกิจกรรมร่วมกันผ่านภาพถ่าย

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 29 กรกฎาคม - 04 ตุลาคม 2558
เทศกาลโฟโต้ บางกอก 2015 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติ โดยเทศกาลนี้ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ นิทรรศการหลัก นิทรรศการของแกลเลอรี่พันธมิตร และกิจกรรมส่งเสริมความรู้และการศึกษา
อาธิ การเสวนาและเวิร์คชอป

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

เทศกาลโฟโต้ บางกอก 2015 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ นิทรรศการหลัก นิทรรศการของแกลเลอรี่พันธมิตร และกิจกรรมส่งเสริมความรู้และการศึกษา อาธิ การเสวนาและเวิร์คชอป
นิทรรศการหลัก ประกอบด้วย นิทรรศการภาพถ่าย อินสตอเลชั่นและสไลด์โชว์
นิทรรศการ "พอส"
อรรฆย์ ฟองสมุทร (ภัณฑารักษ์)
นิทรรศการ "ปรมจารย์ที่ถูกลืม"
มานิต ศรีวานิชภูมิ (ภัณฑารักษ์)
นิทรรศการ "คีออส"
นิกันติ์ วะสีนนท์ (ภัณฑารักษ์)
นิทรรศการหนังสือภาพ "เยอรมัน โฟโต้ บุ๊ค อวอร์ด"
โดย สถาบันเกอเธ่
นิทรรศการ "ซับคอนเซียส"
โดย กลุ่มช่างภาพ "ไทยแลนด์สตรีท โฟโต้"
อินสตอลเลชั่นกล้องรูเข็ม "อาร์ จี บี"
โดย มีรชต รุจิณรงค์ ร่วมกับ อาร์ เอม เอ อินสทิทูท
สไลด์โชว์ "เลนส์ คัลเจอร์ อวอรด์"
กิจกรรมฉายสไลด์โชว์บนตึกอาคารหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมาหนคร จากผลงานภาพถ่ายของช่างภาพกว่า 31 คนที่ได้รับรางวัลโดยการคัดเลือกผ่านคณะกรรมการที่ตัดสินจากภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าร่วมโครงการมากกว่า 118 ประเทศทั่วโลก
นิทรรศการของแกลเลอรี่พันธมิตร
แกลเลอรี่ที่เข้าร่วมกับโครงการครั้งนี้ ถูกเรียกว่าแกลเลอรี่พันธมิตรซึ่งได้ร่วมใจกันจัดแสดงนิทรรศการศิลปะภาพถ่ายในช่วงระยะเวลาเดียวกับเทศกาล โดยที่แต่ละสถานที่นั้นมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป แกลเลอรี่พันธมิตรได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทั้งศิลปินภายในประเทศไทยและศิลปินจากต่างประเทศ มีการทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อดึงความแตกต่างหลากหลายของเนื้อหานิทรรศการภาพถ่ายศิลปะสู่กรุงเทพมหานคร
นิทรรศการจากความร่วมมือของแกลเลอรี่พันธมิตร มีความหลากหลายตั้งแต่งานของช่างภาพระดับชื่อดังของโลกไปจนถึงงานของศิลปินรุ่นใหม่ รวมไปถึงศิลปินที่สร้างงานทดลองใหม่ๆเกี่ยวภาพถ่าย งานที่มีเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ สังคม สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ โดยมีชื่อศิลปินตัวอย่าง ดังนี้ ราลฟ กิ๊บสัน, โค ซิ ชิ, แพททริก บราวน์, ซีเรียล คัท, โรล กาลเลโก เอเบลาน, โจเซ่ โซเรียโน, เบญญา เฮเกนบาร์ธ, ธวัฒชัย พัฒนาพร เป็นต้น
แกลเลอรี่พันธมิตร ได้แก่ แอดเล่อ ศุภโชคแกลเลอรี่, แอทตาแกลเลอรี่, โชว์ วาย, คลาวด์ แกลเลอรี่, เอช แกลเลอรี่, ฮอฟ อารต์ แกลเลอรี่,เดอะ แจม เฟคทอรี่ แกลเลอรี่, คัดมันดู แกลเลอรี่, ตึกมหานครร่วมกับนิตยสาร ทู, เอนเอซีซี, ควินซ์ อีทเทอรี่ แอนด์บาร์, อาร์ เอม เอ อินสทิทูท, เซอรินเดีย แกลเลอรี่, ตูดยุง แกลเลอรี่, ไวสเปส แกลเลอรี่ และ ดับเบิ้ลยู ที เอฟ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ภาพถ่าย, ภาพถ่ายศิลปกรรม

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com