Loading

bacc e-archive

ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ - ส่วนที่ 2 นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ - ส่วนที่ 2 นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์ 01EXH-01-2015-06-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2015-06-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ - ส่วนที่ 2 นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

16-01-2018

ศิลปน

อดัม วิทควอสกี้, อกาต้า บีลเอสก้า, อันนา วิทควอสก้า , อาร์เตอร์ มาเลสกี้, ฟรานชิสเซ็ก ออร์โลว์สกี กุร์ไชกอร์ช ดรอซด์, คริสตอฟ เคท โอลเชสสกี้, พอลีน่า สโดว์สก้า, พาเวล คูล่า, เพียวอัทร์ สกีบา,
โทมาช โกแซ็ค

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2015

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

inSPIRACJE International Visual Art Festival '13 MUZ'

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

โครงการนี้เริ่มขึ้นจากการคิดค้นจากจุดร่วมเดียวกันซึ่งประกอบไปด้วยสองส่วน ส่วนแรกคือผลงานของศิลปินไทยซึ่งจะไปจัดแสดงที่หอศิลป Szczecin ในเมืองสเชชเซ็นประเทศโปแลนด์ในเดือนมิถุนายน 2557
นิทรรศการ ‘PROXIMITY’ นำเสนอศิลปะร่วมสมัยไทยและโปแลนด์โครงการนี้เริ่มขึ้นจากการทำงานร่วมกัน ระหว่างภัณฑารักษ์ไทยและโปแลนด์ในการพัฒนาความคิดผ่านการโต้ตอบสนทนาเพื่อนำเสนอผลงานที่เป็นจุดเชื่อมต่อของทั้งสองประเทศ
สิ่งหนึ่งที่เป็นพื้นฐานและสำคัญที่สุดที่ภัณฑารักษ์ใช้ในการตัดสินใจคือการกำหนดคุณลักษณะของนิทรรศการ ที่ต้องคำนึงถึงอิทธิพลของงานที่มีต่อผู้ชมทั่วไปในสองสถานที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกใช้ประโยชน์จากข้อมูลและคุณค่าทางการรับรู้ที่หลากหลายเพื่อให้งานออกมาตามจุดประสงค์อย่างไรก็ตามด้วยว่าวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศที่มีความแตกต่างทั้งอากาศประชากรประวัติศาสตร์และศาสนาทำให้เกิดพัฒนาการของแต่ละพื้นที่ที่ไม่เหมือนกันแม้ตั้งอยู่บนพื้นฐานคล้ายกันที่เรียบง่ายและได้กลายเป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดความคิดคู่ตรงข้ามกันนั่นคือ “เราและเขา” แนวคิดของนิทรรศการ PROXIMITY นี้จึงมีการนำเสนอมุมมองในอีกรูปแบบด้วยการคัดสรรประเด็นที่ความละเอียดอ่อนและเสาะหาผลงานศิลปะที่คงความซับซ้อนของท้องถิ่นและในขณะเดียวกันมีคุณสมบัติร่วมสมัยที่เป็นสากล หรืออีกนัยหนึ่งก็คือมุ่งเน้นไปที่ผลงานที่มีโครงสร้างของการตีความที่เปิดกว้าง อิสระ โดยที่ไม่ถูกตัดสินล่วงหน้าด้วยมุมมองที่ยึดติดแค่ปรากฏการณ์ความแตกต่างบนพื้นผิว จนถึงการไม่นำเสนอความคิดเห็นว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีอย่างฉาบฉวยเพื่อเปิดทางให้กับความคิดปลีกย่อยที่อาจได้มองข้าม

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 04 กรกฎาคม - 13 ธันวาคม 2558
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ - ส่วนที่ 2: จะเน้นไปที่การสังเกตในรายละเอียดปกติที่ไม่ปกตินักในชีวิตประจำวัน อ้างอิงถึงยุคป๊อปอาร์ต และ ยุคหลังสมัยใหม่ในประเด็นถูกทำให้ชัดแจ้งขึ้นด้วยความคิดแบบถอนรากถอนโคน ผลงานบางชิ้นเจือความเป็นปรัชญาแต่ก็ค้านอย่างคมคายในปรัชญานั้นๆหลายผลงานมีลักษณะพิเศษที่ผสมผสานทั้งความเป็นสากลและท้องถิ่นบางผลงานภายในชิ้นเดียว ส่งสารค้นหาความหมายเวิ้งว้างของการดำรงอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็ยึดฐานคุณค่าที่ไม่ว่างเปล่าของความเป็นมนุษย์ในนิทรรศการครั้งนี้จะนำเสนอศิลปินร่วมสมัยชาวโปแลนด์ 11 คนประกอบไปด้วยงานอินสตอลเลชั่นงานภาพถ่ายและงานวิดีโอ
ทั้งสองส่วนของโครงการนี้มีจุดประสงค์ในการนำเสนองานศิลปะจากต่างวัฒนธรรม มาไว้ในต่างพื้นที่ต่างเวลาต่างผู้ชมเพื่อถ่ายทอดความหมายที่เป็นแบบทดสอบทางการตีความโดยจุดมุ่งหมายท้ายสุดของงานคือการสื่อสารทางศิลปะทั้งสองที่ในมุมมองที่ถูกขยายความรวมไปถึงโอกาสในการเชื่อมต่อผลงานของศิลปิน บนขอบเขตของความเป็นสากลที่สามารถเคลื่อนตัวพร้อมกับความเป็นไปได้ของยุคร่วมสมัย

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ
กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “PROXIMITY II ใกล้ไกลสัมพัทธ์” กิจกรรมสำหรับเด็ก : ละลาย Art

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะ

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร