Loading

bacc e-archive

นิทรรศการ “ร้อยริ้วสรรพสีสรร” ประเทือง เอมเจริญ ตำนานชีวิตและสังคม : Traces and Trails - Curators Interview


รหัสเอกสาร

01EXH-01-2016-08-VDO-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

VDO

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการ “ร้อยริ้วสรรพสีสรร” ประเทือง เอมเจริญ ตำนานชีวิตและสังคม : Traces and Trails - Curators Interview

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

02-01-2018

ศิลปน

ประเทือง เอมเจริญ

ภัณฑารักษ์

ไพศาล ธีรพงศ์วิษณุพร และถนอม ชาภักดี

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2016

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 วิดีโอ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

ประเทือง เอมเจริญ:
พ.ศ. 2478 ธนบุรี, กรุงเทพมหานคร เพราะบิดาเสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัยเด็ก จึงเล่าเรียนเพียงแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก็ต้องออกมาหางานทำ หารายได้ช่วยจุนเจือครอบครัวด้วยการทำงานรับจ้างสารพัด ทั้งกรรมกรแบกหามและอื่น ๆ กระทั่งเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น ได้ตามพี่ชายเข้าไปฝึกงานในบริษัทโฆษณา มีโอกาสสั่งสมประสบการณ์ด้านการวาดรูป พัฒนาฝีมือเชิงช่างจนจัดเจน รับงานวาดคัตเอ้าท์โฆษณามากมาย จนได้ดูหนังเรื่อง "Lust for Life" ชีวิตก็พบกับจุดหักเห ทิ้งงานรับจ้างที่มีรายได้มากมาย ด้วยการตัดสินใจเป็นคนวาดรูปอย่างทุ่มเทจริงจัง ศึกษาฝึกฝนศิลปะมาด้วยตนเอง โดยเฉพาะการศึกษาจากธรรมชาติที่สร้างสมก่อเกิดทักษะทฤษฎีการใช้สีพิเศษเฉพาะตัว อันเป็นบุคลิกและเอกลักษณ์โดดเด่น ที่ปรากฏให้เห็นในงานแนวธรรมชาติ ธรรมะ ทุกชิ้นงาน รวมถึงงานที่มีเนื้อหาสะท้อนสังคม สะท้อนชีวิตผู้คนในช่วงยุคพ.ศ. 2516-2519 ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทที่มีต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ ที่กลมกลืนไปกับชีวิตทุกลมหายใจเข้าออก ดอกผลแห่งความพยายามที่สม่ำเสมอเรื่อยมาได้ปรากฏรูปให้เห็นในผลงานจิตรกรรมจำนวนมากมาย ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นตลอดเวลากว่า 5 ทศวรรษด้วยความต่อเนื่อง ยังผลให้ได้รับการประกาศยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ในปีพ.ศ. 2548 และการประกาศเกียรติคุณกับรางวัลความสำเร็จอีกมากมายในชีวิต

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 02 กันยายน - 27 พฤศจิกายน 2559
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
ประเทือง เอมเจริญ “ร้อยริ้วสรรพสีสรร” ตำนานชีวิตและสังคม นิทรรศการเพื่อเชิดชูเกียรติคนทำงานศิลปะผู้เป็นดั่งตำนานที่มีลมหายใจ มุ่งหมายสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลงบนเส้นทางศิลปะของประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปีพ.ศ. 2548 โดยภัณฑารักษ์รับเชิญ ไพศาล ธีรพงศ์วิษณุพร และถนอม ชาภักดี ได้รวบรวมคัดสรรจากผลงานอันยาวนานกว่า 5 ทศวรรษของประเทือง และจัดแบ่งออกเป็น 5 ยุคด้วยกัน
ยุคที่ 1 ปีพ.ศ. 2505 นับเป็นก้าวแรกเริ่มของศิลปินที่ไม่เคยร่ำเรียนศิลปะจากสถาบันใด นี่คือช่วงเวลาแห่งการศึกษาค้นคว้า แสวงหาแนวทางในการสร้างสรรค์ ผลงานในยุคนี้จึงมีเนื้อหาและรูปแบบแนวทางที่แตกต่างหลากหลายไปตามการทดลองทางศิลปะของประเทือง
ยุคที่ 2เริ่มขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2510ช่วงแห่งการค้นพบลักษณะเฉพาะของตนเอง ทฤษฎีสีแบบประเทือง เอมเจริญฉายชัดในผลงานชุด “นามธรรม” โครงสีฉูดฉาดจัดจ้าน ทั้งเข้มข้น ทั้งสดใสกระจ่างตา สะท้อนถึงพลังความมีชีวิตชีวาของศิลปินเจ้าของผลงาน นี่คือช่วงเวลาแห่งความสำเร็จบนเวทีศิลปกรรมแห่งชาติ และจิตรกรรมบัวหลวง โดยประเทืองคว้ารางวัลจากทั้งสองเวทีต่อเนื่องกันหลายครั้งครา
ยุคที่ 3 ราวปีพ.ศ. 2516 ประเทืองได้รับแรงบันดาลใจจากยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน ผลงานจึงมีเอกลักษณ์พิเศษทางเนื้อหาความคิดที่เข้มข้นแหลมคม สะท้อนบาดแผลในสังคมร่วมสมัย ก่อนที่เส้นทางการสร้างสรรค์ศิลปะของประเทืองจะสะดุดหยุดลงในอีก 3 ปีต่อมากับเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519
ผลงานยุคที่ 4 คือความสุกงอมอย่างสมบูรณ์ ทั้งทางวุฒิภาวะและทักษะฝีมือ ประเทืองท่องเยือนไปทุกถิ่น เก็บซับทุกความรู้สึกที่สัมผัส ก่อนจะปล่อยให้ประสบการณ์ความรู้สึกเหล่านั้นไหลผ่านจินตนาการ ปรากฏเป็นรูปที่อุดมไปด้วยเสน่ห์แห่งสีสันอันสง่างาม
ยุคที่ 5 คือยุคที่ประเทืองปลดตนเองจากการติดยึดในความสำเร็จ เริ่มต้นค้นหาความสดใหม่บนเส้นทางศิลปะอีกครั้ง ทดลองอย่างเสรี วาดระบายอย่างอิสระ สรรค์สร้างขึ้นเป็นผลงานอันแปลกต่าง วิวัฒน์เหล่านี้ ล้วนบอกเล่าต่อเราว่า รอยริ้วสรรพสีสันของประเทือง เอมเจริญนั้น ไม่เคยหยุดนิ่งเลย

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ผู้สนับสนุนหลัก: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนกิจกรรม: มูลนิธิบัวหลวงบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัดและบริษัท ซีเอ็มโอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

เอกสารที่เกี่ยวของ

วิดีโอ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะ, ทฤษฎีสี

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร