Loading

bacc e-archive

แอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัติ : The Philosophy of Instructions - Artist Interview


รหัสเอกสาร

01EXH-01-2016-11-VDO-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

VDO

ชื่อเรื่อง

แอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัติ : The Philosophy of Instructions - Artist Interview

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

01-01-2018

ศิลปน

แอร์วิน วูร์ม

ภัณฑารักษ์

พิชญา ศุภวานิช

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2016

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 วิดีโอ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

แอร์วิน วูร์ม ศิลปินชาวออสเตรีย ใช้ชีวิตและทำงานอยู่ที่เวียนนาและลิมเบิร์ก ประเทศออสเตรีย ช่วงประมาณทศวรรษที่ 80 เป็นต้นมา เขาได้ริเริ่มสร้างผลงานศิลปะชื่อชุด “ประติมากรรมหนึ่งนาที” (One Minute Sculptures) โดยใช้ร่างกายของตนเองหรือนางแบบ มาเแสดงท่าทางต่าง ๆ ประกอบกับสิ่งของในชีวิตประจำวัน ให้ออกมาเป็นความสัมพันธ์ที่เหนือความคาดหมาย กระตุ้นให้ผู้ชมตั้งคำถามต่อนิยามที่แท้จริงของประติมากรรม ในการสร้างประติมากรรมชิ้นหนึ่ง ๆ วูร์มจะแสวงหาวิธีที่แหวกแนว ซึ่งจะสามารถแสดงความรู้สึกได้อย่างชัดเจนรวดเร็ว หรืออาจแฝงอารมณ์ขันมาใช้ ผลงานของวูร์มถูกรวบรวมไว้กับคอลเล็คชั่นผลงานอันทรงเกียรติอื่น ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นที่อัลแบร์ทีนา เวียนนา, หอศิลป์แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา, ศูนย์ปอมปิดู พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ กรุงปารีส, พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเมืองบอนน์, พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ โบโลญญา, ศูนย์ศิลปะร่วมสมัยแห่งมาลากา ประเทศสเปน, หอศิลป์ ซูริค, พิพิธภัณฑ์โซโลมอน อาร์. กุกเกนไฮม์ นิวยอร์ก, ศูนย์ศิลปะวอล์เกอร์ มินนีแอโพลิส และหอศิลป์อัลไบรท์ น็อกซ์ นิวยอร์ก

ประวัติของจดหมายเหตุ

แอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัติ: ด้วยบรรยากาศแห่งความไม่แน่นอนทางสังคมและการเมืองในปัจจุบัน ได้สร้างหมุดหมายของภาวะแห่งการเปลี่ยนผ่านที่ไม่เพียงแค่เชื่อมไปกับปรากฏการณ์ที่เคลื่อนตัวในระดับภูมิภาค หากยังรวมถึงพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ตรงจุดนี้ได้ตั้งคำถามต่อความหมายในความคิด การปฏิบัติ รวมถึงกระบวนทัศน์ที่ดำรงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งอนุรักษ์นิยมกระแสใหม่ จนถึงวิวัฒนาการความเคลื่อนไหวของหัวก้าวหน้า กระแสเหล่านี้ได้สร้างบริบทให้นิทรรศการ นำเสนอการก้าวข้ามพรมแดนแห่งตัวตนเพื่อทำความเข้าใจประเด็นทางสังคมที่อยู่เบื้องหน้า ด้วยคำสำคัญเช่น อารมณ์ขัน การสำคัญตน ความย้อนแยง และความเป็นสาธารณะ กระทั่งอาการปากว่าตาขยิบ เป็นส่วนหนึ่งในหลากหลายวิธีการ แฝงอยู่ในศิลปะเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมได้มองเห็นสิ่งที่ยึดถือในตัวตนและปฏิกิริยาของเขาที่มีต่อสังคมรอบข้าง ในผลงานประติมากรรมเชิงปฏิบัติของศิลปินระดับโลก แอร์วิน วูร์ม นำเสนอปรัชญาอันลึกซึ้งด้วยวิถีแบบสันทนาการ มีศูนย์กลางอยู่ที่ผู้ชมให้ได้สำรวจตัวตนด้วยความสนุกสนานและน่าขบขัน และในขณะเดียวกันสร้างกระบวนการสะท้อนกลับให้ได้วิเคราะห์และวิพากษ์ตนได้อย่างเคร่งเครียด จุดประสงค์ของนิทรรศการคือการนำเสนอผลงานศิลปะและศิลปินคนสำคัญผู้มีประวัติศาสตร์การทำงานในการสำรวจความเป็นไปได้ทางศิลปะบนระนาบอันหลากหลายทางความคิดทั้งในตัวตนและสภาวะความจริงในสังคมร่วมสมัย

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ผู้สนับสนุนหลัก: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนโครงการ: บริษัท แอนทาลิส (ประเทศไทย) จำกัด

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

วันที่จัดกิจกกรม: 26 พฤศจิกายน - 26 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ

วิดีโอ

การระบุคําสําคัญ

ศิลปะ, ประติมากรรม, อนุรักษ์นิยม, ปรัชญา

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร