Loading

bacc e-archive

ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2014-01-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

17-01-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2014

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

32 ภาพ

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์ ภายใต้การนำของนอร์แมน ฟอสเตอร์ ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท เป็นหนึ่งในบริษัทผู้สร้างสรรค์สุดยอดนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรมของโลกในปัจจุบัน ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์มีฐานตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนและมีสำนักงานดำเนินโครงการทั่วโลก กว่าสี่สิบปีที่ผ่านมา บริษัทได้คิดค้นพัฒนาวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรมและอาคารนิเวศตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และนำมาใช้ในโครงการที่สำคัญ ๆ อาทิ ผังแม่บทพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ สนามบิน อาคารชุมชนและศิลปวัฒนธรรม สำนักงานและสถานประกอบการ ตลอดจนการออกแบบบ้านและการออกแบบผลิตภัณฑ์

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 04 เมษายน - 29 มิถุนายน 2557
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
นิทรรศการ ‘ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม’ จะจัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 เป็นนิทรรศการสัญจรครั้งแรกในประเทศไทยที่จะมีการแสดงผลงานโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายมากที่สุดของบริษัทที่ได้รับการกล่าวขวัญยกย่องอย่างสูงหลังการจัดแสดงที่ประเทศจีนและมาเลเซียมาแล้ว

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

bacc exhibition activity
การบรรยายจากนิทรรศการฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม
- การออกแบบเชิงบูรณาการ โดย มร. เดวิด เนลสัน หัวหน้าฝ่ายออกแบบ ฟอสเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์
- Smart Facades โดย สรรพล ศรกุล ร่วมกับ Permasteelisa
- สถาปัตยกรรมในบริบทเขตร้อน โดย โทบี้ บลันท์
- การออกแบบเมืองที่ดีกว่า โดย สรรพล ศรกุล
- ภาษาของแสง โดย เอมิลี่ พัง ร่วมกับ ERCO
อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็ก
- มาสร้างตึกระฟ้ากันเถอะ
ฉายภาพยนตร์ How much does your building weigh, Mr Foster?
นำชมนิทรรศการ ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
- ชมนิทรรศการพร้อมคำบรรยาย
- นำชมนิทรรศการโดย สรรพล ศรกุล สถาปนิกและ แอสโซซิเอส จากฟอสเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะ, สถาปัตยกรรม

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร