Loading

bacc e-archive

ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์ - ส่วนที่ 1

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์ - ส่วนที่ 1 ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์ - ส่วนที่ 1 ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์ - ส่วนที่ 1 ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์ - ส่วนที่ 1 ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์ - ส่วนที่ 1 ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์ - ส่วนที่ 1 ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์ - ส่วนที่ 1 ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์ - ส่วนที่ 1 ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์ - ส่วนที่ 1 ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์ - ส่วนที่ 1 ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์ - ส่วนที่ 1 ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์ - ส่วนที่ 1 ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์ - ส่วนที่ 1 ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์ - ส่วนที่ 1 ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์ - ส่วนที่ 1 ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์ - ส่วนที่ 1 ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์ - ส่วนที่ 1 ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์ - ส่วนที่ 1 ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์ - ส่วนที่ 1 ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์ - ส่วนที่ 1 ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์ - ส่วนที่ 1

รหัสเอกสาร

01EXH-02-2014-01-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์ - ส่วนที่ 1

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

17-01-2018

ศิลปน

ศิลปิน (ไทย) อานนท์ นงค์เยาว์, กวิตา วัฒนะชยังกูร, แพน แพน นาคประเสริฐ, ปฐมพล เทศประทีป, ปรีชญา ศิริพานิช ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์, ตุลย์ สุวรรณกิจ, อุกฤษณ์ สงวนให้, วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์
ศิลปิน (โปแลนด์) อดัม วิทคาวสกี, อกาธา บีเอลสกา, อาเธอร์ มาลูวสกี, ฟรานซิสค์ ออลอวสกี, เกรคกอร์ส โดรซส์, พอลลิน่า ซาดาวสกา, พาวเวล์ คูลา, พิออท สกีบา, โทมัส โคแซค

ภัณฑารักษ์

พิชญา ศุภวานิช, บาร์เท็ค โอท็อคก์

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2014

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

special exhibitions

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

21 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

inSPIRACJE International Visual Art Festival '13 MUZ'

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์: โครงการนี้เริ่มขึ้นจากการคิดค้นจากจุดร่วมเดียวกันซึ่งประกอบไปด้วยสองส่วน ส่วนแรกคือผลงานของศิลปินไทย ซึ่งจะไปจัดแสดงที่หอศิลป Szczecin ในเมืองชเชตซีน ประเทศโปแลนด์ในเดือนมิถุนายน 2557 และส่วนที่สองก็จะเป็นผลงานของศิลปินโปแลนด์ ซึ่งจะจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ในปี 2558 โดยทั้งสองส่วนของงานนี้มีจุดประสงค์ในการนำเสนองานศิลปะจากต่างวัฒนธรรม มาไว้ในต่างพื้นที่ ต่างเวลา เพื่อถ่ายทอดความหมายที่เป็นแบบทดสอบทางการตีความ โดยจุดมุ่งหมายท้ายสุด ของงานคือการสื่อสารทางศิลปะกับผู้ชม ทั้งสองที่ในมุมมองที่ถูกขยายความ รวมไปถึงโอกาสต่อไปในการเชื่อมต่อ ผลงานศิลปิน บนขอบเขตของความเป็นสากล ท่ามกลางความเป็นไปได้ที่หลั่งไหลเข้ามาจากยุคร่วมสมัย

ประวัติของจดหมายเหตุ

PROXIMITY ( BACC exhibition in Poland, 2014) ใกล้ ไ ก ล สัมพัทธ์ - ส่วนที่ 1
สมมติว่าในความยิ่งใหญ่ของจักรวาลที่ไม่มีจุดสิ้นสุด มีอนุภาคที่เคลื่อนผ่านอย่างรวดเร็ว เหมือนหน่วยเล็กย่อย อาศัยต่างมุมวิ่งคว้างท่ามกลางความมหาศาลของโลก โอกาสจะมีมากน้อยแค่ไหนที่อนุภาคต่างวิถีโคจร สามารถเคลื่อนตัวเข้าหากัน ปะทะและหยุดเชื่อมโยงกันได้ในเสี้ยวขณะ สมมติฐานนี้คือคำถามในความเป็นไปได้ ของโลกต่างมิติ การรับรู้ต่อพื้นที่ เวลา และระยะทาง สามารถทำความเข้าใจได้หลายวิธี หนึ่งในนั้นมาจากสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้า เช่นการรับรู้ถึงกฏที่แน่นอนของพื้นที่ เหมือนหนึ่งเหตุการณ์ หรือการมองเห็นความสั้นยาวระหว่างจุดอ้างอิง เหมือนหนึ่งระยะทาง แต่ในที่นี้เราขอเคลื่อนพ้นผ่านค่าวัดตามหลักกายภาพ สู่การรับรู้ในวิถีของพลังงานเชิงฟิสิกส์ เชื่อมกับกฏเกณฑ์แห่งความยืดหยุ่นเชิงมนุษยศาสตร์ จากจุด A ไปยังจุด B ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ พื้นที่ ระยะทาง และเวลาเป็นสิ่งสัมพัทธ์
ความหมายและความเข้าใจในท้องที่มักผกผันตามสูตรของความจริงขั้นพื้นฐาน ใกล้สิ่งนี้มีความหมายเท่ากับความเข้าใจมากขึ้นในสิ่งนั้น แต่ในโลกที่ได้ถูกจัดระเบียบใหม่จากระดับอนุภาค ระยะทางได้ถูกทำลาย และหลอมรวมคุณลักษณะ สร้างตัวตนขึ้นใหม่ในพิธีกรรมของภาวะเปลี่ยนผ่าน ในช่วงเวลาเช่นนี้ ความหมายและความเข้าใจผกผันตามพลวัตปัจเจก ใกล้และไกลคือมิติใหม่ในโลก และในมิตินี้ศิลปะได้เคลื่อนตัวสื่อสารในอีกลักษณะ ที่ไม่ใช่การถูกถ่ายทอดเพื่อให้ทำความเข้าใจ แต่เพื่อให้ได้สัมผัสถึงระดับอันเข้มข้นของความเป็นมนุษย์ ทั้งในด้านที่อ่อนแอและเข้มแข็ง ในความสิ้นหวังและกล้าหาญ ในการถูกติดกับภาวะค้างเติ่ง และความพยายามในการหลุดออกจาก ในความสงสัยต่อคำถามและการได้มาไม่เพียงพอซึ่งคำตอบ จนถึงการไขว่คว้าและโหยหาผ่านระยะทาง เวลา และแม้แต่ความมหัศจรรย์ในการค้นพบ ภาวะเหล่านี้เผยเพื่อให้สัมผัสได้ถึงต่างตัวตน ต่างพื้นที่ ต่างมุมมองที่ได้ดำเนินอยู่ในเวลาเดียวกัน ในอนุภาคของระยะใกล้และไกล วิ่งโคจรบนเงื่อนไขของความเป็นมนุษย์ที่เกี่ยวเนื่อง การสัมผัสถึงเรื่องราวประสบการณ์ความลึกใกล้ตัว และการมองเห็นประสบการณ์พื้นผิวไกลตัวคือข้อเสนอจากมุมมองพันธ์ผสม ทั้งในจุดเล็กย่อยระดับจุลภาค จนถึงมหภาคที่ให้คุณค่าความเป็นองค์รวม ทั้งเฉพาะในรายละเอียดและสากลเพื่อเชื่อมต่อ ไหลเวียนเปลี่ยนผ่านความใส่ใจที่เป็นธรรมชาติ เมื่อการรับรู้ถึงตัวตนในขณะที่หยั่งลึก ได้ขยายออก และให้ความหมายครอบคลุมถึงอีกหน่วยชีวิต กระทั่งในอีกซีกหนึ่งของโลก เมื่อนั้นการรักษาตัวตนในพื้นที่หนึ่ง จึงมีคุณค่าเท่ากับการรักษาตัวตนในอีกพื้นที่ ขึ้นอยู่ต่อกันอย่างเป็นอิสระ ความสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องสัมพัทธ์ที่ไม่ต้องการกฏตายตัวเพื่อหายใจ
ด้วยวิถีนั้น พื้นที่ เวลา ระยะทางใกล้และไกล ได้ก้าวข้ามขอบเขตของหลักการ สู่วิทยาศาสตร์ว่าด้วยชีวิต ในระบบนิเวศวิทยาแนวลึก ที่การสัมผัสได้ถึงธรรมชาติความเคลื่อนไหวของกลไกต่างๆ ในโลก บวกกับความสนิทใจในสัญชาติญาณของมนุษย์ ได้กำลังช่วยกันขับเคลื่อนพลังงานแห่งความเป็นไปได้

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

วันที่จัดกิจกรรม: 29 มิถุนายน - 07 กันยายน 2557
สถานที่: หอศิลป Szczecin, ประเทศโปแลนด์

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะ

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร