Loading

bacc e-archive

อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

 อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2014-06-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

17-01-2018

ศิลปน

จิรศักดิ์ แสงพลสิทธิ์ และ วชร กัณหา

ภัณฑารักษ์

ทักษิณา พิพิธกุล

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2014

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

24 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

เป็นระยะเวลากว่า 50 ปี ที่ อินสนธิ์ วงค์สาม ศิลปินอาวุโสวัย 80 ปีจากจังหวัดลำพูนได้ทุ่มเทและพิสูจน์ให้เห็นถึง ความศรัทธาและการยืนหยัดของศิลปินในฐานะผู้สร้างสรรค์ งานศิลปะนามธรรมตามคติแบบตะวันออกมาอย่างยาวนาน โดยไม่เคยหวนกลับไปสร้างสรรค์งานแบบ เหมือนจริง ในวัย 28 ปี ศิลปินหนุ่มล้านนานักผจญภัยขี่รถสกู๊ตเตอร์คู่ใจจากประเทศไทย สู่จุดหมายอันยาวไกลในทวีปยุโรป เพื่อแสวงหาประสบการณ์ทางศิลปะ
การแสดงงานและการพบปะศิลปินนักวิจารณ์ต่างวัฒนธรรมขับเคลื่อนให้ประติมากรไทยผู้มีไฟสร้างสรรค์สามารถพัฒนาผลงานของตนสู่งานแบบนามธรรมในระดับสากลได้ เมื่อเดินทางกลับมายังบ้านเกิด ศิลปินอิสระผู้มุ่งมั่นไม่ได้นำสิ่งใดติดตัวกลับมาด้วยนอกจากประสบการณ์ด้านศิลปะจากต่างแดนร่วม 12 ปี เต็ม ด้วยจิตวิญญาณแห่งนักสร้างสรรค์ผู้แสวงหาและการได้กลับมาพบ อินสนธิ์ วงค์สาม ได้ผูกโยงวิถีวัฒนธรรมพื้นถิ่นทางภาคเหนือเข้ากับศิลปะนามธรรมได้อย่างกลมกลืน

ประวัติของจดหมายเหตุ

นิทรรศการ “อินสนธิ์ วงค์สาม : จิตวิญญาณอิสระ” จัดแสดงผลงานประติมากรรม (2517- ปัจจุบัน) ภาพพิมพ์แกะไม้ (2542-ปัจจุบัน) และงานจิตรกรรมชุดใหม่ (2556-ปัจจุบัน) ของ อินสนธิ์ วงค์สาม ร่วมร้อยชิ้น ผลงานมักถ่ายทอดลักษณะพิเศษหลายอย่างที่ล้วนแต่มีความสัมพันธ์กับความล้ำลึกจากจิตใจภายในของมนุษย์ รวมถึงศิลปกรรมชิ้นสำคัญอื่นๆ เช่น ประติมากรรมไม้ชุดห้วยไฟ (2517-2520) ที่สร้างสรรค์จากเศษซากตอไม้สักขนาดใหญ่ แสดงถึงการโหยหาความบริสุทธิ์ในสภาวะธรรมชาติ ช่วยโน้มนำชุมชนให้ระลึกถึงต้นไม้และผืนป่า ที่สูญเสีย ผลงานประติมากรรมโลหะจำลอง ขนาดเล็กชุดใต้ทะเล (2511-2517) ที่แสดงถึงความตระหนักในปัญหา สิ่งแวดล้อมและวิกฤตทางธรรมชาติ ซึ่งผลงานบางส่วนจะได้รับการถ่ายทอดให้เป็นจินตภาพที่สมบูรณ์ในรูปแบบวิดีโออาร์ตโดยศิลปินร่วมสมัย จิรศักดิ์ แสงพลสิทธิ์ และผลงานประติมากรรมถอดได้ (2540-ปัจจุบัน) ที่นำเศษไม้รูปทรงแปลกมาประกอบกันด้วยวิธีการเข้าไม้สลักเดือย สามารถจับปรับขยับทิศทางรูปทรงได้ เป็นต้น
ศิลปินผู้เป็นต้นแบบของนักสร้างสรรค์ที่สามารถเชื่อมโยงคติ และวิถีวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้สัมพันธ์กับศิลปะนามธรรม ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะตะวันตกอย่าง อินสนธิ์ วงค์สาม นั้นเป็นบุคลิกพิเศษที่จะปรากฏอยู่น้อยนักในปัจจุบัน เรื่องราวของท่านได้ให้แรงบันดาลใจกับศิลปินรุ่นใหม่ วชร กัณหา ในการสร้างงานภาพยนตร์เชิงสารคดีจากชีวิต การแสวงหา การฝึกตน การค้นพบตนเองของอินสนธิ์ วงค์สาม ซึ่งได้ทิ้งร่องรอยไว้บนหน้าประวัติศาสตร์ ในวงการศิลปกรรมของไทย

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

วันที่จัดกิจกรรม : 12 กันยายน - 23 พฤศจิกายน 2557
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์แกะไม้

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร