Loading

bacc e-archive

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 401AAC-05-2015-08-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01AAC-05-2015-08-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

23-01-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2015

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Performances

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 05 สิงหาคม - 20 ธันวาคม 2558
สถานที่: ห้องสตูดิโอ และพื้นที่อื่น ๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เทศกาลศิลปะการแสดงนั้นเกิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการแสดงละครเวที ศิลปะการแสดงสด ศิลปะการเต้นรำร่วมสมัย ฯลฯ อันเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปวัฒนธรรม ได้มีโอกาสพัฒนาผลงานและเผยแพร่ให้แก่กลุ่มผู้ชมในสังคมได้มีส่วนร่วม ทั้งในการรับชมการแสดงเหล่านั้น และการมีส่วนร่วมในการเข้ารับการอบรมหรืออบรมเชิงปฏิบัติการ และการเรียนรู้ในการเสพสื่อประเภทศิลปะการแสดง เพื่อเกิดความเข้าใจในการรับชม และสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่างานศิลปะการแสดงที่ได้รับชมนั้นมีคุณค่าหรือสามารถนำไปต่อยอดความรู้ได้ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดพลวัตรในสังคมในการถ่ายเทความรู้จากผู้แสดง ครูอาจารย์ในแวดวงศิลปะการแสดง หรือกลุ่มนักวิจารณ์ ไปสู่สังคม และเกิดความร่วมมือในการสร้างสรรค์สังคมให้มีพื้นที่สำหรับศิลปินนักแสดง
เทศกาลศิลปะการแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สำหรับศิลปินและผู้ชมในกลุ่มศิลปะการแสดง โดยในปี 2558 นี้เข้าสู่ปีที่ 4 ซึ่งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมมือกับเครือข่ายทางด้านศิลปะการแสดงในการร่วมกันจัดเทศกาลศิลปะการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกพื้นที่ในการเผยแพร่งานศิลปะการแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและประชาชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตรอย่างสร้างสรรค์
ซึ่งภายใต้เทศกาลฯ ในครั้งนี้การแสดงจะมีความหลากหลายจากศิลปินชาวไทยและต่างชาติ ในการแสดงหลากหลายรูปแบบ อาทิ ศิลปะการแสดงสด และศิลปะการเต้น Experiential Performance รวมถึงการแสดงละครเวที และยังประกอบด้วยการเสวนาโดยศิลปิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการเต้น

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

รายละเอียดการแสดง
1.Connection ASEAN : โดยมูลนิธิเพื่อนศิลปะ (Friends of the Arts Foundation)
2.Secret Keeper : โดย บีฟลอร์ เธียเตอร์ โดย ดุจดาว
3.Asiatopia International Performance Art Festival : โดยกลุ่มศิลปินเอเชียโทเปีย (Asiatopia)
4.เทศกาลละครกรุงเทพ (Bangkok Theatre Festival) : โดยเครือข่ายละครกรุงเทพ (Bangkok Theatre Network)
5.International Dance Festival : โดยมูลนิธิเพื่อนศิลปะ (Friends of the Arts Foundation)
6.Si Ti Kay : The Substation , Singapore

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

Performative Art Festival

การระบุคําสําคัญ

ศิลปะการแสดง, ละคร, งานเทศกาล

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร