Loading

bacc e-archive

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 9 : “62 ปี กวีศรีชาวไร่ - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ”


รหัสเอกสาร

01AAC-03-2015-05-VDO-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

VDO

ชื่อเรื่อง

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 9 : “62 ปี กวีศรีชาวไร่ - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ”

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

14-02-2018

ศิลปน

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2015

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Music

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 วิดีโอ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 30 พฤษภาคม 2558
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
การเสวนาทางดนตรีในกิจกรรม Bangkok Music Forum ครั้งที่ 9 เรื่องราวชีวิตและประสบการณ์ในเส้นทางสายดนตรีของพงษ์เทพ กระโดนชำนาญ เป็นการพูดคุยถึงการทำงานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติในบทบาทของประธานมูลนิธิเขาใหญ่ และการแสดงดนตรีสดที่ถ่ายทอดแนวคิดเชิงปรัชญาในรูปแบบเฉพาะตัวของน้าหมู

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

เอกสารที่เกี่ยวของ

วิดีโอ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

เทศกาลดนตรี, ดนตรี, ศิลปินแห่งชาติ, เสวนา, ศิลปิน

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร