Loading

bacc e-archive

บทที่ (-) ลบหนึ่ง : สัมภาษณ์

              

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2014-08-VDO-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

VDO

ชื่อเรื่อง

บทที่ (-) ลบหนึ่ง : สัมภาษณ์

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

17-01-2018

ภัณฑารักษ์

พิชญา ศุภวานิช

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2014

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

7 วิดีโอ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

บทที่ (-) ลบหนึ่ง: ส่วนหนึ่งของโครงการ Young Artist Network (Y.A.N) กิจกรรมในรูปแบบการทดลองในพื้นที่นิทรรศการนี้ คือการตั้งคำถามเชิงโครงสร้าง เพื่อสืบหาประเด็นทางศิลปะและความคิดร่วมสมัยของศิลปินรุ่นใหม่ ผ่านการทำงานในรูปแบบเครือข่ายเพื่อแตกประเด็น ด้วยกระบวนการเชิงทดลอง สังเกตุการณ์ ถกเถียง ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และท้ายสุดสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดเก็บเป็นฐานความคิด และการดำเนินงาน เกี่ยวกับศิลปินรุ่นใหม่ในอนาคต

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 13 ธันวาคม - 01 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
บทที่ ลบหนึ่ง ‘The great artist of tomorrow will go underground’ – Marcel Duchamp คือจุดยืนจาก ‘ใต้ดิน’ ถอยกลับไปที่ประเด็นพื้นฐาน ตั้งคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับศิลปะและศิลปินรุ่นใหม่ สำรวจวาทกรรมจากแกนของผู้ผลิต พึ่งพาความเข้าใจในบริบทรอบด้าน เพื่อกระตุ้นความเข้มแข็งทางความคิด และหล่อเลี้ยงเจตจำนงที่แท้จริงของศิลปินในการสร้างงานศิลปะ สนับสนุนความเป็นไปได้ในการปฏิบัติการ ที่เป็นวิวัฒนาการผ่านข้อจำกัดหลากมิติ เพื่อสร้างเครือข่ายของความคิดและคุณค่าเชิงลึกที่เป็นพลังขับเคลื่อนแห่งยุคสมัย

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

เอกสารที่เกี่ยวของ

วิดีโอ

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

บทที่ (-) ลบหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทดลอง Y.A.N (Young Artist Network by BACC)

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

การทดลอง, ศิลปะ, ศิลปิน

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com