Loading

bacc e-archive

นิทรรศการ MD3 Fragility and Monumentality : Artist interview - Andrew Stahl


รหัสเอกสาร

01EXH-01-2014-03-VDO-05

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

VDO

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการ MD3 Fragility and Monumentality : Artist interview - Andrew Stahl

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

17-01-2018

ศิลปน

แอนดรูว์ สโตล
เกี่ยวกับศิลปิน
แอนดรูว์ สโตล : ได้แสดงผลงานในนิทรรศการระดับนานาชาติอย่างกว้างขวาง และยังได้รับรางวัลอีกมากมาย รวมถึงทุนการศึกษาสองทุน ซึ่งก็คือทุนthe Abbey Rome Scholarship และ the Wingate Scholarship นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมโครงการศิลปินพำนักที่จีน ไทย ออสเตรเลีย และศรีลังกา บ่อยครั้งนิทรรศการของเขาได้รับการเขียนวิจารณ์และพิจารณาตีพิมพ์ลงในวาราสารศิลปะนานาชาติและหนังสือพิมพ์ ผลงานศิลปะของเขาได้ถูกรวบรวมสะสมไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของเอกชนและรัฐบาลมากมายทั้งในอังกฤษและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงที่ The Metropolitan Museum of Art นิวยอร์ก, The Arts Council England, the British Council, the Government Art Collection และ the British Museum ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมงานแสดงกลุ่ม ได้แก่ การแสดงผลงานแบบสองคนกับ Vanessa Jackson ที่ 2 Hopetown Street, London E1 5LE (2557, กำลังเตรียมการ), Barefoot Gallery, Colombo (2556),Circus Terminal international touring show, UK, US & Asia (2555/56),Conflicts of Interest ที่ H Gallery กรุงเทพ (2555),Unearthed, Olympic site ลอนดอน (2554),Painting of the Eighties ที่ Matthew Bown Gallerie เบอร์ลิน (2552) และแสดงผลงานเดี่ยวที่หอศิลป์ต่าง ๆ ได้แก่ Thavibu Gallery กับปัญญาวิจินทนสาร กรุงเทพ (2557, กำลังเตรียมการ), Robert Steele Gallery นิวยอร์ก (2553 และ 2550), Matthew Bown Gallery ลอนดอน (2550/51), Ardel Third Place Galleryการแสดงผลงานแบบสองคนกับปัญญาวิจินทนสาร กรุงเทพ (2552), 100 Tonson

ภัณฑารักษ์

แอนดรูว์ สโตล

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2014

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 วิดีโอ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

แอนดรูว์ สโตล

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

นิทรรศการ Monologue Dialogue 3 ได้ดำเนินงานการแลกเปลี่ยนพูดคุยครั้งสำคัญนี้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 8 ปีที่แล้วในไทยด้วยการสนับสนุนจาก บริติช เคานซิล ทำให้เกิดกลุ่มศิลปินอังกฤษและไทยทั้งในกรุงเทพและลอนดอน มาจัดงานนิทรรศการนี้ขึ้น พวกเขาได้เข้าร่วมนิทรรศการซึ่งจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่สาม หลังจากนั้นก็ค่อย ๆ พัฒนาและรวบรวมศิลปินหน้าใหม่ๆ ที่สนใจการแลกเปลี่ยนพูดคุยหลากหลายที่มีความเป็นสากล และยากที่จะคาดเดา ‘ความเปราะบางและยิ่งใหญ่’ คือคำสำคัญในนิทรรศการครั้งนี้ ซึ่งไม่ได้มีจุดหมายเพื่ออธิบายภาพของอะไรออกมา และก็ไม่ได้อธิบายถึงทฤษฎีหรือแนวความคิดไหน แต่ทว่าเป็นการรวบรวมบทกวีเพื่อความไม่แน่นอนจะปรากฏตัวขึ้นในบางครั้ง ศิลปินกลุ่มนี้จะมีปฏิสัมพันธ์กับงานแสดงครั้งนี้ โดยคิดค้น ประกอบ ระบายสี และสร้างมันขึ้นมา ซึ่งเราคาดหวังได้ถึงการพูดคุย ที่มีชีวิตชีวา และน่าตื่นเต้น หรือแม้กระทั่งล้มเหลว แต่ความล้มเหลวและความว่างเปล่าก็เป็นคำสำคัญในศิลปะที่ควรถูกรวบรวมเอาไว้ เพื่อทำให้เกิดพื้นที่สำหรับความเปราะบางและจินตนาการที่คาดไม่ถึงขึ้นมาได้ และความยิ่งใหญ่นั้นจะสัมพันธ์กับการปรากฏตัวขึ้น ที่สามารถเชื่อมโยงได้ถึงแม้กับการดำรงอยู่ที่แม้ดูไม่ลงตัว

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

สนับสนุนโดยบริติชเคาน์ซิล; UCL Development and Alumni Relations Office; UCL Slade School of Fine Art; มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

วันที่จัดกิจกรรม: 27 มิถุนายน - 24 สิงหาคม 2557
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ

วิดีโอ

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, กวีนิพนธ์

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร