Loading

bacc e-archive

Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์

รหัสเอกสาร

01ANE-08-2017-01-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

Destination: Still Unknown นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี ประมวญ บุรุษพัฒน์

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

21-02-2018

ศิลปน

ประมวญ บุรุษพัฒน์

ภัณฑารักษ์

จวง วูบิน และ มานิต ศรีวานิชภูมิ

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

arts network exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

arts network exhibitions

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

31 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

เกี่ยวกับศิลปิน
ประมวญ บุรุษพัฒน์ (เกิด 2496 กรุงเทพ) จบปริญญาโท สาขาภาพถ่าย จากม. นอร์ทเท็กซัสสเตท ปี 2522 เมื่อกลับเมืองไทย เขาได้สอนประวัติศาสตร์ศิลป์และภาพพิมพ์ที่ ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ (ประสานมิตร) จากปี 2523 – 2525 และในปี 2525 เขาได้ร่วมก่อตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จากปี 2527 – 2531 และ 2534 – 2537 เขาดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาคทัศนศิลป์ของคณะ ลูกศิษย์ของเขาหลายคนเป็นศิลปินภาพถ่ายและนักการศึกษาที่มีชื่อเสียง นับตั้งแต่ปี 2541 ประมวญย้ายไปพำนักและสร้างสรรค์งานอยู่นิวซีแลนด์ จนถึงปัจจุบัน
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา อาจารย์ประมวญแสดงให้ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่นจริงจังต่อภาพถ่ายในฐานะสื่อแห่งการแสดงออกทางศิลปะ ทั้งเป็นผู้บุกเบิกภาพถ่ายเชิงแนวคิด (Conceptual photography)ที่มีการนำเอาเทคนิคสื่อผสม ตัดปะ ระบายสี และวาดเส้นประกอบเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์งาน
ประมวญใช้ภาพถ่ายแตกต่างจากช่างภาพแนวสวยงามและช่างภาพข่าว เขาสนุกกับการทดลองเทคนิคกระบวนการล้างอัดขยายภาพ เพื่อแปรเปลี่ยนภาพถ่ายส่วนตัวธรรมดาให้มีรูปลักษณ์ใหม่อันน่าตื่นตา ประมวญมองเห็นว่าภาพถ่ายเป็นหนทางหนึ่งที่เขาจะเชื่อมต่อและสร้างบทสนทนากับชุมชนศิลปินและช่างภาพทั่วโลกช่วงปี พ.ศ. 2530 ท่ามกลางขยะล้นโลกและการบริโภค (ซึ่งกระบวนการสร้างงานศิลปะก็เป็นหนึ่งในนั้น) ประมวญคิดและและตั้งคำถามต่อบทบาทหน้าที่ของศิลปิน และนั่นทำให้เขาเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ ซึ่งรวมถึงการใช้เศษกระดาษอัดรูปที่ทิ้งแล้ว และการนำเอารูปเก่ามาใช้ใหม่ เหล่านี้คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นความเป็นแนวหน้าของเขา

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่0ัดกิจกรรม: 21 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่: สตูดิโอ ชั้น 4
ในแง่ประวัติศาสตร์ศิลปะภาพถ่ายร่วมสมัยแล้ว มิอาจตกหล่นหรือก้าวข้ามชื่อ ประมวญ บุรุษพัฒน์ ไปได้ ท่านเป็นทั้งศิลปินภาพถ่ายผู้สร้างผลงานอันโดดเด่นเฉพาะตัว มีมุมมองและจินตนาการที่น่าตื่นเต้น มีเสน่ห์ชวนค้นหา เทคนิควิธีการของท่านได้ส่งอิทธิพลแก่ศิลปินภาพถ่ายรุ่นต่อๆมา ในฐานะครูอาจารย์สอนศิลปะ ท่านได้ร่วมก่อตั้งภาควิชาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เกียรติประวัติเหล่านี้จะได้รับการประเมินบทเวทีเสวนา เพื่อยังประโยชน์ให้แก่ศิลปินและผู้ฟัง และก่อเกิดเป็นองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะภาพถ่ายร่วมสมัยนิทรรศการผลงานย้อนหลัง 40 ปี ของประมวญ บุรุษพัฒน์จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและยกย่องท่านในฐานะศิลปินภาพถ่าย, นักการศึกษา และผู้บุกเบิกศิลปะภาพถ่ายร่วมสมัยไทย นิทรรศการย้อนหลังครั้งนี้จะเน้นผลงานบางชุดที่สะท้อนให้เห็นแนวทางการสร้างสรรค์งานอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน และถือเป็นการยกย่องต่ออิทธิพลที่ประมวญมีต่อศิลปะภาพถ่ายไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ผู้ร่วมเสวนา: ภูมิกมล ผดุงรัตน์, พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร
อ.ภูมิกมล ผดุงรัตน์ (ภาควิชาศิลปะภาพถ่าย ม.รังสิต)
อ.พิจักษณ์ทนันชัยบุตร (สาขาวิชาการถ่ายภาพ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง)
จวง วูบิน (นักเขียน ภัณฑารักษ์ และศิลปินภาพถ่ายอิสระ สิงคโปร์)
มานิต ศรีวานิชภูมิ (ศิลปินภาพถ่าย)

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายเครือข่ายศิลปะ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะร่วมสมัย, ภาพถ่าย, ภาพถ่ายศิลปกรรม

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร