Loading

bacc e-archive

นิทรรศการ สยามแอพ

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

นิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพนิทรรศการ สยามแอพ

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2012-13-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการ สยามแอพ

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

02-04-2018

ภัณฑารักษ์

คุณปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2012

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

38 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 29 พฤศจิกายน - 17 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
นิทรรศการ “สยามแอพ” (Siam App) เกิดจากแนวคิดในการนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของศิลปะไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เปรียบเสมือนแอพพลิเคชั่น (Application) หรือช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึง (Appreciate) ศิลปะไทยได้ โดยที่มาของชื่อนิทรรศการนั้นมีนัยยะที่เล่นล้อกับบริบทของเนื้อหา เวลา และสถานที่ในการจัดนิทรรศการ
คำว่า “สยาม” คือ ชื่อเรียกของประเทศไทยในสมัยโบราณ และเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของประเทศไทยตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนกระทั่งมีการเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยในปี พ.ศ.2482 ด้วยเหตุนี้ คำว่า “สยาม” จึงเป็นตัวแทนของความเป็นไทยในอดีต นอกจากนี้คำว่า “สยาม” ยังหมายถึง “สยามสแควร์” ย่านธุรกิจชื่อดังใจกลางกรุงที่อยู่ในละแวกของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้นั่นเอง
ในขณะที่คำว่า “แอพ” มีที่มาจากคำว่า “application” โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ที่ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลความรู้เพื่อสาระประโยชน์และความบันเทิง ซึ่งเป็นคำร่วมสมัยที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน คำว่า “สยามแอพ” ในที่นี้จึงหมายถึง ช่องทางหรือวิธีการแบบใหม่ในการเข้าถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับศิลปะที่แสดงถึงความเป็นไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้คำว่า “แอพ” ยังมีที่มาจากคำว่า “appreciate” ซึ่งหมายถึงการเข้าถึงหรือความซาบซึ้ง และคำว่า “apply” ซึ่งหมายถึงการประยุกต์ เนื่องจากที่มาของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยในปัจจุบันนั้น เกิดจากแรงบันดาลใจหรือความซาบซึ้งในศิลปะไทยโบราณซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน จึงก่อให้เกิดการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาต่อยอดกันมาตามยุคสมัย โดยศิลปินได้นำรูปแบบ เทคนิค และเนื้อหาที่ปรากฏในศิลปะไทยโบราณนั้นมาประยุกต์และสร้างสรรค์ใหม่ให้มีความร่วมสมัยและแสดงลักษณะเฉพาะของศิลปิน ในขณะเดียวกันนิทรรศการครั้งนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจ ซาบซึ้ง และตระหนักในคุณค่าของศิลปะไทยให้แก่ผู้ชม เพื่อให้สามารถนำประโยชน์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ภัณฑารักษ์รับเชิญ : คุณโอชนา พูลทองดีวัฒนา

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

กิจกรรมประกอบนิทรรศการ
1. การนำชมนิทรรศการ
2. การเสวนาโดยภัณฑารักษ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ
3. การทัศนศึกษานอกสถานที่
4. การสาธิตเทคนิควิธีการทำงานโดยศิลปินในโครงการ
5. กิจกรรมสาธารณศิลป์ โดย วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะไทย, ศิลปวัฒนธรรม, ศิลปกรรมพื้นบ้าน, ศิลปกรรมพุทธศาสนา

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com