Loading

bacc e-archive

Press Release - การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 3 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

Press Release - การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 3 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 255401EXH-01-2012-03-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2012-03-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

Press Release - การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 3 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

02-04-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2012

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากรก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2486 โดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ประติมากรชาวอิตาเลียน ผู้ซึ่งบุกเบิกศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินที่จบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์ในการแสดงผลงาศิลปกรรมนานาชาติอย่างสม่ำเสมอตลอดมา โดยได้รับการคัดเลือกเข้าแสดงและได้รับรางวัลสำคัญ ๆ บนเวทีการประกวดทั้งในยุโรป อเมริกา และเอเซีย
ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับและเผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับนานาชาติให้ปรากฏในรูปแบบของผลงานศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมจึงได้จัด “การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 1 “ ขึ้น เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา และเนื่องในวาระฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปีพุทธศักราช 2546

ประวัติของจดหมายเหตุ

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยผลงานที่ได้รับรางวัลและคัดเลือกเข้าร่วมแสดงประเภทภาพพิมพ์และวาดเส้นของศิลปินจากทั่วโลก จำนวน 246 ชิ้น นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำผลงานภาพพิมพ์ และการฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับการทำศิลปภาพพิมพ์ในงานอีกด้วย
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ริเริ่มจัดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปีพุทธศักราช 2546 โดยเป็นการจัดการแสดงศิลปกรรมระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และครั้งที่ 2 ระหว่าง พุทธศักราช 2551 – 2553 โดยมีศิลปินจากทั่วโลกจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก อีกทั้งผลงานที่ได้รับรางวัลหรือผลงานที่ได้ร่วมแสดงส่วนหนึ่งเป็นผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับมาตรฐานโลก เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของวงการศิลปะในประเทศไทยที่สามารถพัฒนาขึ้นถึงระดับทัดเทียมนานาอารยประเทศ และความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงจัดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2551 – 2553 กำหนดจัดแสดงขึ้นทุก 3 ปี ต่อครั้ง และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จึงจัดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 “อัครศิลปินแห่งสยาม” มีศิลปิน 1146 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลก ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวนถึง 2963 ชิ้น มีผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 30 ชิ้น และร่วมแสดง 216 ชิ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 246 ชิ้น แบ่งเป็นผลงานภาพพิมพ์ จำนวน 148 ชิ้น และวาดเส้น จำนวน 98 ชิ้น
โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศผลรางวัลการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ ๓ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ บุญมี แสงขำ ศิลปินไทยจากผลงานชื่อ “Essence, Truth, Reality No. 13” ได้รับรางวัลสูงสุด Grand Prize ประเภทภาพพิมพ์ และศิลปินชาวโปแลนด์ Cyprian Bielaniec วัย ๕๘ ปี คว้ารางวัลสูงสุด Grand Prize ประเภทวาดเส้น จากผลงานชื่อ “Hell and Heaven”

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

วันที่จัดกิจกรรม : 17 พฤษภาคม - 12 สิงหาคม 2555
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 8

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

เครื่องมือช่วยค้น

PR - https://www.bacc.or.th/event/18.html

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะ, ภาพพิมพ์

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com