Loading

bacc e-archive

BACC Photo สมบูรณ์แบบ : นิทรรศการภาพถ่าย ครั้งที่ 1 : 3 Women

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

BACC Photo สมบูรณ์แบบ : นิทรรศการภาพถ่าย ครั้งที่ 1 : 3 Women01EXH-02-2012-02-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-02-2012-02-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

BACC Photo สมบูรณ์แบบ : นิทรรศการภาพถ่าย ครั้งที่ 1 : 3 Women

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

02-04-2018

ศิลปน

ชไมพร วาดเขียน, ชรินทร ราชุรัชต

ภัณฑารักษ์

พิชญา ศุภวานิช

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2012

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

special exhibitions

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 25 พฤศจิกายน - 06 มกราคม 2556
สถานที่ : ชั้น 3-4
จากภาพถ่ายในยุคสมัยก่อนที่จัดฉาก วางองค์ประกอบ ใส่ใจในรายละเอียดทุกแง่มุม ถ่ายทอดภาพของผู้ที่ถูกถ่ายให้เป็นภาพแห่งความสมบูรณ์แบบ “Picture Perfect” หรือ “ภาพสมบูรณ์แบบ” กลายเป็นคำติดปากเพื่อใช้อธิบายถึงภาพลักษณ์แห่งความไร้ที่ติ ความหมายของภาพสมบูรณ์แบบ ถึงจะตีความได้หลากหลายและแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่หัวใจของการสร้างภาพไม่ได้ไปไกลจากยุคสมัยก่อน ที่ภาษาของภาพพูดถึงการให้คุณค่าชีวิต แสดงออกถึงอุดมคติของความงาม สื่อตัวอย่างของความสัมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องมาตรฐานตามที่ควรเป็น
ภาพถ่ายแห่งความสมบูรณ์แบบกลายเป็นอุดมคติของภาพบนระนาบเดียวกันกับความงามไร้ที่ติของหญิงสาวหรือความงามไร้กาลเวลาของพระอาทิตย์ตก หากการถ่ายภาพคือการสร้างความสำคัญให้กับสิ่งที่ถูกถ่าย อาจเป็นข้อถกเถียงได้ว่าทัศนคติในความงามและความสมบูรณ์แบบของภาพอาจได้เพิกเฉยต่อแง่มุมสำคัญที่อยู่นอกเหนือภาพ อุดมคติในความสมบูรณ์แบบบนภาพถ่าย สะท้อนความต้องการเชิงลึกในการสร้างภาพที่ ถึงแม้ทำให้เราสัมผัสได้ถึงคตินิยมที่อยู่เหนือภาวะของโลก หากแต่การยึดถือด้วยคุณค่าสูงสุดเช่นนั้นอาจได้บ่มเพาะศีลธรรมแห่งการมอง ที่กีดกันความเข้าใจในความซับซ้อนและเป็นไปของโลก ในความเปราะบางของมนุษย์ หรือในธรรมชาติของความไม่สมบูรณ์แบบในชีวิต
นิทรรศการภาพถ่ายซีรีย์ส “สมบูรณ์แบบ” จึงเป็นนิทรรศการที่นำเสนอวิถีแห่งการมองผ่านโลกของภาพถ่าย ที่เผยให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนของชีวิตในยุคร่วมสมัย และแสดงให้เห็นถึงอีกมุมของความงาม หรือแม้แต่ความบริสุทธิ์ที่หลบซ่อนอยู่ในความไม่สมบูรณ์แบบ โดยจุดมุ่งหมายของนิทรรศการนี้ คือการสร้างพื้นที่เพื่อค้นหาชั้นความหมายแห่งการมอง เพื่อสร้างความเข้าใจในการมองผ่านพื้นผิวของภาพถ่าย โดย “ 3 Women” ซึ่งเป็นนิทรรศการแรกของภาพถ่ายซีรี่ยส์นี้ เปิดมิติในความหมายของความสมบูรณ์แบบ ด้วยมุมมองที่มีต่อเพศหญิงผ่านผลงานของช่างภาพหญิง นำเสนอรายละเอียดที่สะท้อนถึงเรื่องราวของชีวิต สื่อสารความเป็นไปที่อยู่นอกเหนือกรอบของภาพ

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ภาพถ่าย

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร