Loading

bacc e-archive

นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) : Artist Interview-ทสึดะ มิจิโกะ


รหัสเอกสาร

01EXH-01-2013-12-VDO-05

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

VDO

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) : Artist Interview-ทสึดะ มิจิโกะ

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

23-03-2018

ศิลปน

ทสึดะ มิจิโกะ
(2523, คานางาว่า) จบการศึกษาปริญญาเอกสาขา Film and New Media Studies จากมหาวิทยาลัย Tokyo National University of the Arts เมื่อปี พ.ศ. 2556 เธอแสวงหาหลักการภาพเคลื่อนไหวที่สมเหตุสมผลจากการทำงานศิลปะ ซึ่งเป็นวิธีการบันทึกขั้นตอนการรับรู้เชิงพื้นที่ ผลงานเธอจึงนำเสนอการพัฒนาเฉพาะด้านและความมั่งคั่งทางบทกวี ในแบบที่แปลกและไม่เหมือนใคร นิทรรศการเดี่ยวของเธอเมื่อเร็วๆ นี้ ได้แก่ Observer = f(t, f(t, null), f(d, Observer, f(t, null), f(t, f(r, f(t, CameraE))), f(t, null), f(r, f(r, Observer, f(d, f(r, f(r, null)))))) (Tokyo National University of the Arts, 2555) และ Occupants and King in the Configuration Forest (NTT Inter Communication Center [ICC], 2554-2555) ส่วนนิทรรศการกลุ่มล่าสุด ได้แก่ Bikkuri (Aomori Contemporary Art Center [ACAC], 2553) เธอได้เข้าร่วมงานฉายภาพยนต์หลายงาน เช่น Yogyakarta International Video Festival, The House of Natural Fiber [HONF], 2552) และ CREAM -- the International Festival for Art and Media Yokohama (โยโกฮาม่า, 2552)

ภัณฑารักษ์

ฮัตโตริ ฮิโรยูกิ, โอคามูระ เคย์โกะ, ไอดะ ไดยะ, พิชญา ศุภวานิช และนิกันติ์ วะสีนนท์

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2013

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 วิดีโอ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น

ประวัติของจดหมายเหตุ

แนวคิดของโครงการ:
มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น- สนามบิดเบือนความจริง ‘สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต
นิโคลาส ซูร์บรูกก์ (Nicholas Zurbrugg) นักปรัชญาชาวอังกฤษ กล่าวว่าลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมโพสต์โมเดิร์น มีด้วยกันสามประการ หนึ่งคือการเปลี่ยนผ่านเรื่องการดำรงอยู่ของปัจเจก การเปลี่ยนผ่านเรื่องแนวคิด และการเปลี่ยนผ่าน ในเรื่องเทคโนโลยี การเปลี่ยนผ่านเหล่านี้เกิดขึ้นข้ามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งภาวะโพสต์มีเดีย (postmedia condition)
ในโลกเทคโนโลยีที่เต็มไปด้วยเสรีภาพและความเท่าเทียม ปรากฏการณ์ของสังคมช่วงโพสต์มีเดียจึงอยู่ในรูป ของการเลือกหยิบใช้จากตัวเลือกที่มีมากมายไม่จำกัด ภาวะเช่นนี้ทำให้เห็นว่าสังคมนี้มีฐานอยู่บนกลุ่มข้อมูล จำนวนมหาศาล จำนวนของข้อมูลมีมากกว่าที่เคยมีมาก่อนและเราสามารถหยิบจับข้อมูล เหล่านี้มาผสมและสร้างสรรค์แบบข้ามสาย ข้ามสาขา และทำได้หลากหลายวิธีการ เป็นพื้นฐานในการสืบค้นและได้สร้างคำศัพท์ที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่ออธิบายพฤติกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากจากข้อมูลที่ถูกประกอบสร้างขึ้นใหม่ ความรู้ใหม่ และการสร้างสรรค์ใหม่ๆ ปรากฏการณ์เช่นนี้ทำให้เห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีมีอยู่แล้วในสังคม ดำรงอยู่ยาวนานมากพอที่สร้างอาณาจักรของตนเอง สร้างเครือข่ายโยงใยแทรกซึมเข้าสู่ทุกๆ ด้านของชีวิต และกำหนดวิธีการที่เราใช้ชีวิตและวิธีการที่เรารับรู้โลก ท่ามกลางสังคมที่รุกคืบไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและสภาวะทางสังคมปัจจุบัน มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น- สนามการบิดเบือนความจริง กรุงเทพฯ จึงนำเสนอมีเดียอาร์ต ที่ไม่ใช่การอวดอ้างว่าเป็นสิ่งใหม่ หากแต่เป็นแนวทางที่มีอยู่แล้วเดิม เป็นแนวทางที่บอกให้รู้ว่าเราอยู่กับเทคโนโลยีที่มีเพื่อที่สร้างสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาได้อย่างไร ‘สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต’ ตั้งอยู่บนความคิดของการสร้าง ‘เนื้อหาที่เกิดจากตัวผู้ใช้’ เพื่อให้ผู้ชมได้คำนึงถึงทัศนะส่วนตัวของผู้ชมที่มีต่อสื่อและเทคโนโลยี และผลลัพธ์จากการที่ได้เห็นศิลปินนำตนเองเข้าไปผนวกรวมกับสื่อและเทคโนโลยี นิทรรศการนี้ต้องการที่จะหลีกพ้นจากแนวคิดที่ว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งใหม่ หรือแนวคิดที่ว่าศิลปะใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ หรือแม้แต่แนวคิดที่ว่าศิลปะคือชีวิตที่อยู่กับเทคโนโลยี เป้าหมายของนิทรรศการคือต้องการนำเสนอว่าเราอยู่กับ ความงดงามของเทคโนโลยีอยู่กับวิธีการที่เทคโนโลยีทำงาน เพื่อดูว่าเทคโนโลยีทำงานอย่างไร มันได้ก่อให้เกิดพฤติกรรมอะไรบ้าง และเทคโนโลยีกำลังหล่อเลี้ยงบริบทใดอยู่ มากกว่าที่จะไปดูว่ารูปร่างหน้าตาของเทคโนโลยีเป็นอย่างไร
โครงการนี้ต้องการเผยให้เห็นด้านที่เป็นมนุษย์ของโค้ดคอมพิวเตอร์และข้อมูล โดยไม่ไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติหรือความเป็นตัวมัน พร้อมทั้งเสนอให้เห็นความสัมพันธ์ของระบบ กระบวนการ ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม และโครงข่ายอันรุ่มรวยมากกว่าเป็นสิ่งตายตัว เป็นพื้นที่ซึ่งอาจเกิดการรับรู้ที่แตกต่างไปจากมุมมองกระแสหลัก สภาวะทางกายภาพหรือรูปแบบเพื่อจับยึดความจริง และได้สร้างพื้นที่เพื่อแบ่งปันพฤติกรรมอันแตกต่างหลากหลาย เป็นพื้นที่สำหรับโครงสร้างเรื่องเล่าแบบอัตวิสัยซึ่งตรงข้ามกับเนื้อหาที่เล่าจากกระแสหลัก
‘สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต’ จึงเป็นแนวคิดปลายเปิดที่สนับสนุนแก่นความคิดและทัศนะของมีเดีย/อาร์ต คิชเช่น- สนามการบิดเบือนความจริง ซึ่งมิใช่ทัศนะที่เพิกเฉยหรือเทิดทูนเทคโนโลยี หากแต่เป็นเหมือนคำชี้แนะให้ลองมองสื่อ เทคโนโลยี รวมทั้งวัฒนธรรมของสื่อและเทคโนโลยีในฐานะสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่สิ่งคุกคาม และเป็นการขยายศักยภาพของแต่ละบุคคลเพื่อให้สามารถหาความเชื่อมโยงระหว่างสื่อและเทคโนโลยีกับศิลปะ รวมถึงแสวงหาประสบการณ์ที่เปี่ยมไปด้วยความหมายซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างชีวิตประจำวัน รวมไปถึงใช้ประโยชน์จากชีวิตในโลกยุคเทคโนโลยี คิชเช่นจึงเป็นเหมือนครัวหรือสถานที่สำหรับดำเนินกระบวนการหรือลงมือทำ โครงการนี้จึงมีเป้าหมายที่จะเป็นเหมือนสนามของระบบปฏิบัติการทางความคิด แนวคิด และประสบการณ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดระบบความเชื่อที่จะไปกำหนดพฤติกรรมซึ่งท้าทายขอบเขตของภาษา กฏระเบียบ และโครงสร้างของการคิดเพื่อปูทางให้แก่รูปแบบของศิลปะ(ทั้งจากผู้ชมและจากศิลปิน) ได้เกิดขึ้นจากการกระตุ้นของศิลปะที่มีต้นกำเนิดจากครัว

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

วันที่จัดกิจกรรม : 21 ธันวาคม - 16 กุมภาพันธ์ 2557
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7, ชั้น 5 และชั้น 3

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ

วิดีโอ

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ : ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงค์โปร์
นิทรรศการ “มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น - สนามบิดเบือนความจริง(ฉบับกรุงเทพฯ) - สื่อกำหนดความคิด: ความคิดกำหนดตัวเลือก: ตัวเลือกกำหนดอนาคต” แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 นิทรรศการ (EXHIBITION)
ส่วนที่ 2 การฉายผลงานวิดิโอจอเดี่ยว (SINGLE-CHANNEL SCREENING)
การฉายผลงานวิดิโอจอเดี่ยวมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอแนวทางที่แตกต่างกันสามแนวทางได้ทำการคัดสรรโดยทีมคิวเรเตอร์ ผลงานที่เลือกมาจัดแสดงแบ่งออกเป็นสามประเภท ประเภทที่หนึ่งคือภาพยนตร์แอนิเมชั่น งานแนวจินตนาการ/แนวสารคดี หรืองานเชิงข้อมูล ประเภทที่สองคือภาพยนตร์แนวทดลอง และประเภทสุดท้ายคือภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องแต่ง ภาพยนตร์ไทยบางเรื่อง ในโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนสำหรับสร้างสรรค์งาน การฉายผลงานแบบจอเดี่ยวมีเป้าหมาย เพื่อนำเสนอแง่มุมอันแตกต่างหลากหลายของภาพยนตร์และวิดิโออาร์ต รวมถึงกระตุ้นความสนใจของประชาชน เกี่ยวกับวิดิโออาร์ตด้วย
ส่วนที่ 3 กิจกรรมของโครงการ (PROJECT ACTIVITIES)
กิจกรรมของโครงการมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและขยายแนวความคิดของ มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น- สนามการบิดเบือนความจริง โดยการจัดโครงการอิสระและโปรแกรมการเรียนรู้เ พื่อทำให้เกิดความเข้าใจอันลึกซึ้ง เกี่ยวกับมิเดีย อาร์ตทั้งหมด และยังเป็นการลงสำรวจมิเดีย อาร์ต เพื่อให้เข้าถึงทุกแง่มุม ผู้ชมของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม จะประกอบด้วยกลุ่มคนที่หลากหลาย ตั้งแต่ประชาชนทั่วไปจนกระทั่งถึงกลุ่มที่มีความสนใจเฉพาะ รวมถึงนิสิตนักศึกษาและผู้ชมออนไลน์ซึ่งพำนักอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ กิจกรรมทั้งหมดจะถูกบันทึกและจัดเก็บไว้บนพื้นที่ออนไลน์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปิน, ศิลปะ, มีเดียอาร์ต, ภาพยนตร์, การสร้างภาพเคลื่อนไหว (การถ่ายภาพยนตร์), ภาพถ่าย, เสียง, การแสดงสด

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com