Loading

bacc e-archive

Press Release - ตรรกะสังสรรค์

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

Press Release - ตรรกะสังสรรค์01EXH-01-2011-11-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2011-11-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

Press Release - ตรรกะสังสรรค์

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

02-04-2018

ศิลปน

ล้อม เพ็งแก้ว (ผ่านคุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา), ประชา สุวีรานนท์, สุรสีห์ กุศลวงศ์, ภัทรสุดา อนุมานราชธน, มหาสมุทร บุณยรักษ์, เศรษฐวัตร อุทธา, ตุล ไวฑูรเกียรติ, ธัญสก พันสิทธิวรกุล, สิงห์ อินทรชูโต

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2011

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 21 กรกฎาคม - 25 กันยายน 2554
สถานที่: ห้องนิทรรศการ ชั้น 8
นิทรรศการตรรกะสังสรรค์ : ศิลปะแห่งการสนทนา นำเสนอศิลปะในการแสวงหาความรู้ ผ่านการตั้งคำถามต่อการดำรงอยู่ของ ‘มนุษย์’ ที่ต่างก็ต้องเกิด แก่ เจ็บ และตาย ซึ่งในระหว่างนั้นย่อมเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะกิน นอน ขับถ่าย และสืบพันธุ์ โดยแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งนั้นมาจากตัวตนและผลงานของเสฐียรโกเศศ หรือพระยาอนุมานราชธน ผู้เป็นสามัญชน นักปราชญ์ นักประวัติศาสตร์ นักนิรุกติศาสตร์ นักวรรณคดีศึกษา นักศาสนวิทยา นักเขียน นักแปล และนักกังขาคติที่ไม่ยอมจำนนต่อความสงสัย
ศิลปินที่ร่วมแสดงงานในนิทรรศการตรรกะสังสรรค์ เป็นศิลปินจาก 8 สาขา 8 แนวคิด ได้แก่ ล้อม เพ็งแก้ว ผ่านภิญโญ ไตรสุริยธรรมา สาขาวรรณกรรม (เกิด), ประชา สุวีรานนท์ สาขาออกแบบ (แก่), สุรสีห์ กุศลวงศ์ สาขาทัศนศิลป์ (เจ็บ), ภัทรสุดา อนุมานราชธน ร่วมด้วย Millie Young สาขาศิลปะการแสดง (ตาย), มหาสมุทร บุณยรักษ์ และเศรษฐวัตร อุทธา สาขาสื่อผสม (กิน), ตุล ไวฑูรเกียรติ สาขาดนตรี (ขี้), ธัญสก พันสิทธิวรกุล สาขาภาพยนตร์ (ปี้), และ สิงห์ อินทรชูโต สาขาสถาปัตยกรรม (นอน) โดยมีคุณกิตติพล สรัคคานนท์ เป็นภัณฑารักษ์รับเชิญ
นิทรรศการนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ชมเกิดการรับรู้และตระหนักถึงมุมมองที่หลากหลายด้านหลักการทางความคิด และนำเอาผลลัพธ์จากแนวความคิดที่ได้กลับมาสำรวจคุณค่าที่ยึดถือ ขณะเดียวกันยังสามารถรู้เท่าทันความคิดและรับฟังผู้อื่น นิทรรศการยังเป็นการนำเสนอศิลปะแบบมีส่วนร่วม เปิดให้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมและปฏิสังสรรค์กับผลงาน ตรรกะสังสรรค์ คือบทสนทนาทางศิลปะที่ดำเนินไประหว่างกระบวนการมีชีวิต เป็นสภาวะที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้จำกัดแค่ตัวของมนุษย์เท่านั้น การมีชีวิตอยู่ของสรรพสัตว์ในโลกจึงหมายถึง ‘การสืบทอดชีวิต’ จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง จากห้วงเวลาหนึ่งไปยังอีกห้วงเวลาหนึ่ง ชีวิตของสัตว์โลกในความหมายดั้งเดิมจึงหมายรวมถึง ‘การดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์’ แต่เมื่อหันกลับมามองมนุษย์ในยุคปัจจุบันกลับพบว่า บทนิยามเกี่ยวกับชีวิตได้ถูกจำกัดไว้ที่ ‘ตัวคนคนเดียว’

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เครื่องมือช่วยค้น

PR - https://www.bacc.or.th/event/398.html

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

ศิลปิน
สาขาวรรณกรรม
ล้อม เพ็งแก้ว (ผ่านคุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา)
สาขาออกแบบ
ประชา สุวีรานนท์
สาขาทัศนศิลป์
สุรสีห์ กุศลวงศ์
สาขาศิลปการแสดง
ภัทรสุดา อนุมานราชธน
สาขาสื่อผสม
มหาสมุทร บุณยรักษ์ และ เศรษฐวัตร อุทธา
สาขาดนตรี
ตุล ไวฑูรเกียรติ
สาขาภาพยนตร์
ธัญสก พันสิทธิวรกุล
สาขาสถาปัตยกรรม
สิงห์ อินทรชูโต

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, สนทนาวิเคราะห์

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com