Loading

bacc e-archive

FOR wallpainting 2

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

FOR wallpainting 201EXH-01-2011-10-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2011-10-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

FOR wallpainting 2

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

02-04-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2011

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 26 มีนาคม - 25 กันยายน 2554
สถานที่: ทางขึ้นชั้น 7-9
นิทรรศการ “FOR Wall Painting เป็นการนำเสนอศิลปะบนผนังในแนว Post-graffiti ซึ่งศิลปินได้ประยุกต์รูปแบบงาน graffiti มาสร้างสรรค์ในสไตล์งานของตัวเอง ออกนอกระบบแบบแผน ด้วยเทคนิคการทำงานที่หลากหลาย ไม่เพียงเฉพาะการใช้สีสเปรย์พ่น แต่ยังใช้ อะคลิลิก พาสเทล และเทคนิคการสกรีนไปบนผนัง
ศิลปินที่ร่วมสร้างสรรค์ศิลปะบนผนังครั้งนี้ รวม 16 ท่าน ได้แก่ P7, Yuree, ZIDS, Mamafaka, cider, Never, May-T, 01, Tawan, Narissara, Rukkit , Miss Ink, Logan Bay, Wanapracha, TRK และ Space Limo โดยศิลปินกลุ่มนี้มีพื้นฐานการทำงานศิลปะที่นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งศิลปะแนว Post-graffiti ก็สามารถพบเห็นได้ไม่ยากในปัจจุบัน จากการที่ศิลปินได้ประยุกต์และผสมผสานงาน graffiti ลงบนข้าวของเครื่องใช้และที่พักอาศัยรอบตัว เช่น เสื้อยืด รองเท้าผ้าใบ ร้านอาหาร ฯลฯ แต่ในครั้งนี้ เป็นการนำ Post-graffiti ขึ้นบนผนังทางเดินของหอศิลปฯ เพื่อเปิดให้ผู้ชมสาธารณะ ได้ชมด้วยใจที่เป็นอิสระ
ด้วยแนวคิดแบบ Brave New World by Post-Graffiti Blood ศิลปินทั้ง 16 คนพร้อมประสบการณ์เฉพาะที่ได้รับการหล่อหลอมภายในวัฒนธรรมความเป็นเมืองสมัยใหม่ ได้ถ่ายทอด ความรู้สึกนึกคิด และความสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวในเทคนิคและลีลาที่ถนัด ภาพเขียนแต่ละส่วนแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งโกลาหลที่เกิดขึ้นเมื่ออยู่รวมกัน เนื้อหาที่เป็นจินตนาการเฉพาะ ประสบการณ์ส่วนตัวที่เบาหวิว ไร้เหตุผล หรือหนักแน่น กำเนิดขึ้นอย่างกล้าหาญ พันธนาการแห่งสุนทรียะถูกปลดปล่อย เพื่อการรับรู้จากสังคม เป็นอิสระจากการครอบงำโดยมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง และเป็นการสร้างต่อสุนทรียะของศิลปะบนผนังในที่สาธารณะให้ไปไกลขึ้น

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, กราฟฟิตี้, ศิลปะบนผนัง

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร