Loading

bacc e-archive

คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2011-14-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

02-04-2018

ศิลปน

จิตติมา ผลเสวก, ไพศาล เปลี่ยนบางช้าง, มานะ ภู่พิชิต, สุธน สุขพิทักษ์, สุรัตน์ สุวนิช, จามิกร แสงศิริ, วิชชุกร ตั้งไพบูลย์, มณฑลี วิจินธนสาร, มงคล เปลี่ยนบางช้าง, จักรกริช ฉิมนอก, ภัทรี ฉิมนอก, อุกฤษฏ์ จอมยิ้ม, Nyo win maung (พม่า), Jeremy Hiah (สิงคโปร์), Kai Lam (Singapore), Zai Kuning (สิงคโปร์), Yuzuru Maeda (ญี่ปุ่น), Guang Feng Cheng (จีน)

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2011

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

50 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Community Arts Activity และ Local – Inter links

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 31 มีนาคม - 10 กรกฎาคม 2554
สถานที่ : ห้องนิทรรศการ ชั้น 7
คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน? เป็นการตั้งคำถามผ่านงานศิลปะซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์หลากรูปแบบทั้งงานติดตั้งจัดวางในพื้นที่ งานแสดงสด ภาพถ่าย วีดีทัศน์ ข้อเขียน บทกวี บทเพลง โดยศิลปินได้ลงพื้นที่ใช้เวลาคลุกคลีกับชาวบ้านศึกษาข้อมูลทุกแง่มุม ก่อนจะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชนสู่สาธารณชน โดยเลือกพื้นที่ ซึ่งกำลังมีประเด็นปัญหาจากโครงการพัฒนา อันจะทำให้ผู้คนซึ่งอยู่อาศัยกับทรัพยากรเหล่านี้มายาวนานหลายชั่วคน จะต้องกระเด็นไปจากพื้นที่ หรืออยู่อย่างแปลกหน้าในถิ่นที่กำเนิดของตัวเอง ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงได้ เพียงแต่ว่าพวกคุณจะรับผิดชอบชีวิตผู้คนเหล่านั้นได้อย่างไร พวกคุณจะหยิบพวกเขาเหล่านั้นไปวางไว้ที่ไหนอย่างอยู่เย็นเป็นสุข เท่าเทียมกับพวกคุณ???

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะ, งานแสดงสด, ภาพถ่าย

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร